ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ซุปตาร์ บานฉ่ำ 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ซุปตาร์ บานฉ่ำ 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST
วันที่ 1      สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2      สนามบินชิโตเซะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ
                สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - ซัปโปโร - ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ
                โรงแรม SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ 3      โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ 
                ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - มิตชุยเอาเล้ตท์
                โรงแรม SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4       อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย
                 โรงแรม SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า   

วันที่ 5       สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
JP_XJ00034
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
277

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ620 ขากลับ XJ621

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 31 มี.ค.-04 เม.ย. 2562 25,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 01-05 เม.ย. 2562 26,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 02-06 เม.ย. 2562 27,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 03-07 เม.ย. 2562 26,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 04-08 เม.ย. 2562 26,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 05-09 เม.ย. 2562 26,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 06-10 เม.ย. 2562 28,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 07-11 เม.ย. 2562 27,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 08-12 เม.ย. 2562 27,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 09-13 เม.ย. 2562 32,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 10-14 เม.ย. 2562 36,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 11-15 เม.ย. 2562 36,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 14-18 เม.ย. 2562 32,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 15-19 เม.ย. 2562 32,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 16-20 เม.ย. 2562 27,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 17-21 เม.ย. 2562 27,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 18-22 เม.ย. 2562 27,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 19-23 เม.ย. 2562 27,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 20-24 เม.ย. 2562 27,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 21-25 เม.ย. 2562 27,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 22-26 เม.ย. 2562 27,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 23-27 เม.ย. 2562 27,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 24-28 เม.ย. 2562 27,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 25-29 เม.ย. 2562 27,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 26-30 เม.ย. 2562 27,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 27 เม.ย.-01 พ.ค. 2562 28,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 28 เม.ย.-02 พ.ค. 2562 28,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 01-05 พ.ค. 2562 31,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 05-09 พ.ค. 2562 28,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 08-12 พ.ค. 2562 26,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 12-16 พ.ค. 2562 26,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 15-19 พ.ค. 2562 27,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 19-23 พ.ค. 2562 27,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 22-26 พ.ค. 2562 27,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 26-30 พ.ค. 2562 27,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X
booking 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 2562 27,888 0 0 9,000 7,900 AirAsia X


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง
 -/-/-
 

 

วันที่ 2 สนามบินชิโตเซะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - ซัปโปโร - ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ
 -/L/-
 โรงแรม SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - มิตชุยเอาเล้ตท์
 B/L/-
 โรงแรม SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย
 B/-/- 
 โรงแรม SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 5 สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ