ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5วัน 3คืน บิน TR_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5วัน 3คืน บิน TR_TTNST
วันที่ 1  กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 

วันที่ 2  สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ 
            โกเท็มบะ เอ้าต์เลต - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
            โรงแรม FUJI SUN RESORT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว - ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน - ช้อปปิ้งชินจูกุ 
           โรงแรม NARITA HEDISTAR HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4  วัดนาริตะซัง - เมืองซาวาระ - สะพานจาจา - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
           โรงแรม TENDER VILLA KUJUKURI หรือเทียบเท่า

วันที่ 5  สนามบินนาริตะ - สนามบิน ดอนเมือง
รหัสทัวร์:
JP_TR00015
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Scoot Air
เข้าชม:
363

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป TR868 ขากลับ TR869

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 20 เม.ย. 62 - 24 เม.ย. 62 29,888 0 0 7,900 7,900 Scoot Air
booking 21 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62 28,888 0 0 7,900 7,900 Scoot Air
booking 22 เม.ย. 62 - 26 เม.ย. 62 28,888 0 0 7,900 7,900 Scoot Air
booking 23 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62 28,888 0 0 7,900 7,900 Scoot Air
booking 24 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 28,888 0 0 7,900 7,900 Scoot Air
booking 25 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 28,888 0 0 7,900 7,900 Scoot Air
booking 26 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62 28,888 0 0 7,900 7,900 Scoot Air
booking 28 เม.ย. 62 - 01 พ.ค. 62 29,888 0 0 7,900 7,900 Scoot Air
booking 29 เม.ย. 62 - 02 พ.ค. 62 29,888 0 0 7,900 7,900 Scoot Air
booking 30 เม.ย. 62 - 03 พ.ค. 62 29,888 0 0 7,900 7,900 Scoot Air

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง
 -/-/-
 

 

วันที่ 2 สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต
Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ

 -/L/D
 โรงแรม FUJI SUN RESORT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว - ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 B/L/-
 โรงแรม NARITA HEDISTAR HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 วัดนาริตะซัง - เมืองซาวาระ - สะพานจาจา - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
 B/-/- 
 โรงแรม TENDER VILLA KUJUKURI หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5 สนามบินนาริตะ - สนามบิน ดอนเมือง
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ