ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ตุรกี SUPER SAVE TURKEY 10 วัน 7 คืน บิน EK_GOHST

ทัวร์ตุรกี SUPER SAVE TURKEY 10 วัน 7 คืน บิน EK_GOHST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ

วันที่ 2     ดูไบ - อังการ่า 
               โรงแรม TURIST หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     อังการ่า - คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง 
               โรงแรม MUSTAFA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     คัปปาโดเกีย - คอนย่า - นครใต้ดิน - ปามุคคาเล
               โรงแรม NINOVA TERMAL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5     ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คูซาดาสึ - เมืองโบราณเอเฟซุส 
               โรงแรม RICHMOND EPHESUS หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6     คูซาดาสึ - เพอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - ชานัคคาเล - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
               โรงแรม IDAKALE หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 7     อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 
               โรงแรม RAMADA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 8     ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  - แกรนด์บาซาร์
               โรงแรม RAMADA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 9     พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน

วันที่ 10    กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
TR_EK00002
ประเทศ:
ตุรกี
สายการบิน:
Emirate
เข้าชม:
99

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป EK385 ขากลับ EK374

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 18 - 27 ม.ค. 62 29,900 29,900 29,900 0 5,500 Emirate
booking 23 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 29,900 29,900 29,900 0 5,500 Emirate
booking 25 ม.ค. - 3 ก.พ. 62 29,900 29,900 29,900 0 5,500 Emirate
booking 30 ม.ค. - 8 ก.พ. 62 29,900 29,900 29,900 0 5,500 Emirate
booking 14 - 23 ก.พ. 62 29,900 29,900 29,900 0 5,500 Emirate
booking 24 ก.พ. - 5 มี.ค. 62 29,900 29,900 29,900 0 5,500 Emirate
booking 28 ก.พ. - 9 มี.ค. 62 29,900 29,900 29,900 0 5,500 Emirate

คำที่เกี่ยวข้อง :

อังการ่า คัปปาโดเกีย คอนย่า นครใต้ดิน ปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส คูซาดาสึ เมืองโบราณเอเฟซุส คูซาดาสึ เพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส ชานัคคาเล ม้าไม้จำลองแห่งทรอย อิสตัลบูล ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต พระราชวังทอปกาปึ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย แกรนด์บาซาร์ พระราชวังโดลมาบาเช


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ตุรกี

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ 
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  ดูไบ - อังการ่า   -/-/D 
 โรงแรม TURIST หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  อังการ่า - คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง  B/L/D 
 โรงแรม MUSTAFA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 คัปปาโดเกีย - คอนย่า - นครใต้ดิน - ปามุคคาเล B/L/D 
  โรงแรม NINOVA TERMAL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คูซาดาสึ - เมืองโบราณเอเฟซุส  B/L/D 
  โรงแรม RICHMOND EPHESUS หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  คูซาดาสึ - เพอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - ชานัคคาเล - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย B/L/D 
 โรงแรม IDAKALE หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 7 อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 B/L/D 
 โรงแรม RAMADA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 8  ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - แกรนด์บาซาร์ B/L/D
  โรงแรม RAMADA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 9  พระราชวังโดลมาบาเช - สนามบิน B/-/-
 

 

วันที่ 10  กรุงเทพฯ -/-/-