ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์มาเก๊า SUMMER IN MACAO 3 วัน 2 คืน บิน NX_GOHST

ทัวร์มาเก๊า SUMMER IN MACAO 3 วัน 2 คืน บิน NX_GOHST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น
              โรงแรม Higgert shenzhen  Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2     เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านผ้า - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่
               โรงแรม Jinjiang Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     จูไห่ - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน - The Parisian Macao - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
MO_NX00005
ประเทศ:
มาเก๊า
สายการบิน:
Air Macau
เข้าชม:
156

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป NX885 ขากลับ NX882

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01 - 03 มี.ค. 62 8,888 11,888 11,888 5,900 3,000 Air Macau
booking 02 - 04 มี.ค. 62 7,888 10,888 10,888 5,900 3,000 Air Macau
booking 07 - 09 มี.ค. 62 7,888 10,888 10,888 5,900 3,000 Air Macau
booking 14 - 16 มี.ค. 62 7,888 10,888 10,888 5,900 3,000 Air Macau
booking 21 - 23 มี.ค. 62 7,888 10,888 10,888 5,900 3,000 Air Macau
booking 22 - 24 มี.ค. 62 8,888 11,888 11,888 5,900 3,000 Air Macau
booking 23 - 25 มี.ค. 62 7,888 10,888 10,888 5,900 3,000 Air Macau
booking 28 - 30 มี.ค. 62 7,888 10,888 10,888 5,900 3,000 Air Macau
booking 29 - 31 มี.ค. 62 8,888 11,888 11,888 5,900 3,000 Air Macau


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์มาเก๊า

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น
 -/-/D 
 โรงแรม Higgert shenzhen  Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2 เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านผ้า - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่
 B/L/D 
   โรงแรม Jinjiang Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3จูไห่ - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน - The Parisian Macao - กรุงเทพฯ
 B/L/- 
 

ทัวร์ในประเทศ