ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน บิน VJ_PROST

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน บิน VJ_PROST

วันที่ 1     กรุงเทพ - ดานัง - สะพานมังกร - คาร์ฟดราก้อน - สะพานแห่งความรัก
              โรงแรม Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2     ดานัง - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง - พักบานาฮิลล์
              โรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3     บานาฮิลล์ - สะพานทอง - เว้ - วัดเทียนมู่ - ตลาดดงบา - ล่องเรือมังกร
              โรงแรม Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4     เว้ - พระราชวังไดโนย - ดานัง - เจ้าแม่กวนอิม - ตลาดฮาน - กรุงเทพ
รหัสทัวร์:
VN_VJ00011
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
VietJet Air
เข้าชม:
187

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป VZ962 ขากลับ VZ963

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01-04 ก.พ.2562 13,900 13,900 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 02-05 ก.พ.2562 13,900 13,900 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 03-06 ก.พ.2562 9,999 9,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 04-07 ก.พ.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 05-08 ก.พ.2562 13,999 13,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 06-09 ก.พ.2562 14,900 14,900 0 3,000 5,000 VietJet Air
booking 07-10 ก.พ.2562 14,900 14,900 0 3,000 5,000 VietJet Air
booking 08-11 ก.พ.2562 14,900 14,900 0 3,000 5,000 VietJet Air
booking 09-12 ก.พ.2562 14,900 14,900 0 3,000 5,000 VietJet Air
booking 10-13 ก.พ.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 11-14 ก.พ.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 12-15 ก.พ.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 13-16 ก.พ.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 14-17 ก.พ.2562 13,900 13,900 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 15-18 ก.พ.2562 13,900 13,900 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 16-19 ก.พ.2562 14,900 14,900 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 17-20 ก.พ.2562 13,900 13,900 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 18-21 ก.พ.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 19-22 ก.พ.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 20-23 ก.พ.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 21-24 ก.พ.2562 13,900 13,900 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 22-25 ก.พ.2562 13,900 13,900 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 23-26 ก.พ.2562 13,900 13,900 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 24-27 ก.พ.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 25-28 ก.พ.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 26 ก.พ.-01 มี.ค.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 27 ก.พ.-02 มี.ค.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 28 ก.พ.-03 มี.ค.2562 13,900 13,900 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 01-04 มี.ค.2562 13,900 13,900 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 02-05 มี.ค.2562 13,900 13,900 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 03-06 มี.ค.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 04-07 มี.ค.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 05-08 มี.ค.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 06-09 มี.ค.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 07-10 มี.ค.2562 13,900 13,900 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 08-11 มี.ค.2562 13,900 13,900 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 09-12 มี.ค.2562 13,900 13,900 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 10-13 มี.ค.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 11-14 มี.ค.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 12-15 มี.ค.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 13-16 มี.ค.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 14-17 มี.ค.2562 13,900 13,900 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 15-18 มี.ค.2562 13,900 13,900 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 16-19 มี.ค.2562 13,900 13,900 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 17-20 มี.ค.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 18-21 มี.ค.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 19-22 มี.ค.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 20-23 มี.ค.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 21-24 มี.ค.2562 13,900 13,900 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 22-25 มี.ค.2562 13,900 13,900 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 23-26 มี.ค.2562 13,900 13,900 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 24-27 มี.ค.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 25-28 มี.ค.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 26-29 มี.ค.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air
booking 27-30 มี.ค.2562 11,999 11,999 0 3,000 4,500 VietJet Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

วันที่ 1กรุงเทพ - ดานัง - สะพานมังกร - คาร์ฟดราก้อน - สะพานแห่งความรัก
 -/-/D
 โรงแรม Sea garden Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2ดานัง - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง - พักบานาฮิลล์
 B/L/D 
  โรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3บานาฮิลล์ - สะพานทอง - เว้ - วัดเทียนมู่ - ตลาดดงบา - ล่องเรือมังกร
 B/L/D
  โรงแรม Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4เว้ - พระราชวังไดโนย - ดานัง - เจ้าแม่กวนอิม - ตลาดฮาน - กรุงเทพ
 B/L/D