ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น Pinkmoss Festival โตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส 4 วัน 3 คืน บิน XJ_ITCST

ทัวร์ญี่ปุ่น Pinkmoss Festival โตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส 4 วัน 3 คืน บิน XJ_ITCST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ออนเซ็น
              โรงแรม Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 2     ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งพิงค์มอส - โออิชิปาร์ค - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ
              โรงแรม The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 3     อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อ Option Tour
              โรงแรม The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 4     วัดนาริตะ  - ร้านดองกี้ - ห้างAeon Mall - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

รหัสทัวร์:
JP_XJ00033
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
426

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ602 ขากลับ XJ603

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 15 - 18 เม.ย.2562 24,900 24,900 24,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 16 - 19 เม.ย.2562 22,900 22,900 22,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 17 - 20 เม.ย.2562 23,900 23,900 23,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 18 - 21 เม.ย.2562 23,900 23,900 23,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 19 - 22 เม.ย.2562 22,900 22,900 22,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 20 - 23 เม.ย.2562 22,900 22,900 22,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 21 - 24 เม.ย.2562 22,900 22,900 22,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 22 - 25 เม.ย.2562 22,900 22,900 22,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 23 - 26 เม.ย.2562 22,900 22,900 22,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 24 - 27 เม.ย.2562 22,900 22,900 22,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 25 - 28 เม.ย.2562 22,900 22,900 22,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 26 - 29 เม.ย.2562 22,900 22,900 22,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 27 - 30 เม.ย.2562 22,900 22,900 22,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 28 เม.ย. - 01 พ.ค.2562 25,900 25,900 25,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 29 เม.ย. - 02 พ.ค.2562 25,900 25,900 25,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 30 เม.ย. - 03 พ.ค.2562 25,900 25,900 25,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 01 - 04 พ.ค.2562 21,900 21,900 21,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 04 - 07 พ.ค.2562 20,900 20,900 20,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 09 - 12 พ.ค.2562 18,900 18,900 18,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 11 - 14 พ.ค.2562 20,900 20,900 20,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 17 - 20 พ.ค.2562 20,900 20,900 20,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 18 - 21 พ.ค.2562 20,900 20,900 20,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 23 - 26 พ.ค.2562 19,900 19,900 19,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 25 - 28 พ.ค.2562 18,900 18,900 18,900 7,000 8,500 AirAsia X


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ออนเซ็น
 -/L/D 
 โรงแรม Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 2ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งพิงค์มอส - โออิชิปาร์ค - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ และ Laox Shinjuku - นาริตะ
 B/L/-
  โรงแรม The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 3อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อ Option Tour
 B/-/-
  โรงแรม The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 4วัดนาริตะ  - ร้านดองกี้ - ห้างAeon Mall - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ
 B/-/-
 

ทัวร์ในประเทศ