ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น Sakura Festival โตเกียว ฟูจิ ซากูระ 4วัน 3คืน บิน XJ_ITCST

ทัวร์ญี่ปุ่น Sakura Festival โตเกียว ฟูจิ ซากูระ 4วัน 3คืน บิน XJ_ITCST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะ - ออนเซ็น
               โรงแรม Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 2     ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ซากุระริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ 
              โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและ Laox Shinjuku - นาริตะ
              โรงแรม The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 3     นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - สวนอุเอโนะ - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม - จังหวัดชิบะ 
               ชมงานไฟฤดูหนาว Tokyo German Village //หรือ สวนดอกทิวลิปที่เมืองซากุระ - นาริตะ
               โรงแรมThe Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 4      ร้านดองกี้ - ห้าง Aeon Mall - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
JP_XJ00032
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
368

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ602 ขากลับ XJ603

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 09 - 12 มี.ค.2562 19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 14 - 17 มี.ค.2562 19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 16 - 19 มี.ค.2562 21,888 21,888 21,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 21 - 24 มี.ค.2562 21,888 21,888 21,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 23 - 26 มี.ค.2562 21,888 21,888 21,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 24 - 27 มี.ค.2562 21,888 21,888 21,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 25 - 28 มี.ค.2562 19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 26 - 29 มี.ค.2562 19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 27 - 30 มี.ค.2562 21,888 21,888 21,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 28 - 31 มี.ค.2562 22,888 22,888 22,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 29 มี.ค. - 01 เม.ย.2562 22,888 22,888 22,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 30 มี.ค. - 02 เม.ย.2562 22,888 22,888 22,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 31 มี.ค. - 03 เม.ย.2562 23,888 23,888 23,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 01 - 04 เม.ย.2562 23,888 23,888 23,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 02 - 05 เม.ย.2562 23,888 23,888 23,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 03 - 06 เม.ย.2562 23,888 23,888 23,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 04 - 07 เม.ย.2562 23,888 23,888 23,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 05 - 08 เม.ย.2562 25,888 25,888 25,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 06 - 09 เม.ย.2562 26,888 26,888 26,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 07 - 10 เม.ย.2562 25,888 25,888 25,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 08 - 11 เม.ย.2562 25,888 25,888 25,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 09 - 12 เม.ย.2562 25,888 25,888 25,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 10 - 13 เม.ย.2562 25,888 25,888 25,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 11 - 14 เม.ย.2562 29,888 29,888 29,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 12 - 15 เม.ย.2562 35,888 35,888 35,888 7,000 8,500 AirAsia X
booking 14 - 17 เม.ย.2562 35,888 35,888 35,888 7,000 8,500 AirAsia X


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะ - ออนเซ็น
 -/L/D 
 โรงแรม Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 2ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ซากุระริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ
โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและ Laox Shinjuku - นาริตะ

 B/L/-
  โรงแรม The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 3นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - สวนอุเอโนะ - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม - จังหวัดชิบะ
ชมงานไฟฤดูหนาว Tokyo German Village //หรือ สวนดอกทิวลิปที่เมืองซากุระ - นาริตะ

 B/L/-
  โรงแรม The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 4ร้านดองกี้ - ห้าง Aeon Mall - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
 B/-/-
 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ