ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Sakura Tokyo Fuji ski Kawazu 4 วัน 3 คืน บิน XJ_ICTST

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Sakura Tokyo Fuji ski Kawazu 4 วัน 3 คืน บิน XJ_ICTST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ 
               กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn - โออิโสะ ออนเซ็น
               โรงแรม Oiso Prince Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 2     โออิโสะ - เมืองคาวาซุ - Kawazu Sakura Festival2019 - Mishima Skywalk - โอชิโนะฮักไก ออนเซ็น
               โรงแรม Fujisan Resort Hotel  / Blancvert Fuji Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

วันที่ 3     ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ลานสกีฟูจิเท็น - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
              โรงแรม The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 4     วัดนาริตะ - ร้านดองกี้ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

รหัสทัวร์:
JP_XJ00031
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
359

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ602 ขากลับ XJ603

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 08 - 11 ก.พ. 2562 21,988 21,988 21,988 7,000 8,500 AirAsia X
booking 09 - 12 ก.พ. 2562 21,988 21,988 21,988 7,000 8,500 AirAsia X
booking 14 - 17 ก.พ. 2562 22,988 22,988 22,988 7,000 8,500 AirAsia X
booking 15 - 18 ก.พ. 2562 23,988 23,988 23,988 7,000 8,500 AirAsia X
booking 17 - 20 ก.พ. 2562 23,988 23,988 23,988 7,000 8,500 AirAsia X
booking 21 - 24 ก.พ. 2562 23,988 23,988 23,988 7,000 8,500 AirAsia X
booking 22 - 25 ก.พ. 2562 23,988 23,988 23,988 7,000 8,500 AirAsia X
booking 24 - 27 ก.พ. 2562 22,988 22,988 22,988 7,000 8,500 AirAsia X
booking 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 23,988 23,988 23,988 7,000 8,500 AirAsia X
booking 01 - 04 มี.ค. 2562 23,988 23,988 23,988 7,000 8,500 AirAsia X
booking 03 - 06 มี.ค. 2562 23,988 23,988 23,988 7,000 8,500 AirAsia X
booking 06 - 09 มี.ค. 2562 24,988 24,988 24,988 7,000 8,500 AirAsia X
booking 07 - 10 มี.ค. 2562 24,988 24,988 24,988 7,000 8,500 AirAsia X


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้
กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn - โออิโสะ ออนเซ็น

 -/-/- 
 โรงแรม Oiso Prince Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 2โออิโสะ - เมืองคาวาซุ - Kawazu Sakura Festival2019 - Mishima Skywalk - โอชิโนะฮักไก ออนเซ็น
 B/L/D 
  โรงแรม Fujisan Resort Hotel  // Blancvert Fuji Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

วันที่ 3ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ลานสกีฟูจิเท็น - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
 B/L/- 
  โรงแรม The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 4วัดนาริตะ - ร้านดองกี้ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
 B/-/-
 

ทัวร์ในประเทศ