ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บิน FD_BNST

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บิน FD_BNST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - พระธาตุภูษี - ตลาดมืด
              โรงแรม Chitchareung Muanglouang Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2     ตักบาตรข้าวเหนียว - บ้านผานม - ถ้ำติ่ง - บ้านช่างไห - น้ำตกตาดกวงชี - พิธีบายศรีสู่ขวัญ
              โรงแรม Chitchareung Muanglouang Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พระราชวังเก่า - หอพระบาง - กรุงเทพฯ

รหัสทัวร์:
LA_FD00006
ประเทศ:
ลาว
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
158

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป FD1030 ขากลับ FD1031

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 28-30 ธ.ค.2561 15,900 15,500 14,900 0 3,000 Air Asia
booking 29-31 ธ.ค.2561 16,900 16,500 15,900 0 3,000 Air Asia
booking 30ธ.ค.2561 - 01ม.ค.2562 17,900 17,500 16,900 0 3,000 Air Asia
booking 31ธ.ค.2561 - 02ม.ค.2562 16,900 16,500 15,900 0 3,000 Air Asia
booking 5-7 ม.ค.2562 15,900 15,500 14,900 0 3,000 Air Asia
booking 12-14 ม.ค.2562 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Air Asia
booking 19-21 ม.ค.2562 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Air Asia
booking 26-28 ม.ค.2562 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Air Asia
booking 02-04 ก.พ.2562 13,900 13,500 12,900 0 3,000 Air Asia
booking 09-11 ก.พ.2562 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Air Asia
booking 22-24 ก.พ.2562 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Air Asia
booking 01-03 มี.ค.2562 13,900 13,500 12,900 0 3,000 Air Asia
booking 08-10 มี.ค.2562 13,900 13,500 12,900 0 3,000 Air Asia
booking 15-17 มี.ค.2562 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Air Asia
booking 22-24 มี.ค.2562 13,900 13,500 12,900 0 3,000 Air Asia
booking 29-31 มี.ค.2562 13,900 13,500 12,900 0 3,000 Air Asia
booking 05-07 เม.ย.2562 14,900 14,500 13,900 0 3,000 Air Asia
booking 26-28 เม.ย.2562 13,900 13,500 12,900 0 3,000 Air Asia


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ลาว

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - พระธาตุภูษี - ตลาดมืด
 -/-/D 
 โรงแรม Chitchareung Muanglouang Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2 ตักบาตรข้าวเหนียว - บ้านผานม - ถ้ำติ่ง - บ้านช่างไห - น้ำตกตาดกวงชี - พิธีบายศรีสู่ขวัญ
 B/L/D 
   โรงแรม Chitchareung Muanglouang Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พระราชวังเก่า - หอพระบาง - กรุงเทพฯ
 B/L/-