ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ วังเวียง เวียงจันทร์ บลูลากูน 3 วัน 2 คืน บิน PG_BDST

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ วังเวียง เวียงจันทร์ บลูลากูน 3 วัน 2 คืน บิน PG_BDST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - หอพระแก้ว - ประตูชัย - พระธาตุหลวง - วังเวียง - ถนนโรตี
              โรงแรม THE GRAND RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 

วันที่ 2     วังเวียง - ล่องเรือคายัค - ถ้ำนอน - Zip Line - ถ้ำจัง - ถ้ำปูคำ - บลูลากูน - บอลลูนยักษ์ 
              โรงแรม THE GRAND RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 

วันที่ 3     วังเวียง - เวียงจันทร์ - กรุงเทพฯ

รหัสทัวร์:
LA_PG00003
ประเทศ:
ลาว
สายการบิน:
Bangkok Airways
เข้าชม:
131

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป PG943 ขากลับ PG944

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 26-28 ม.ค.2562 13,900 13,500 12,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 09-11 ก.พ.2562 14,900 14,500 13,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 23-25 ก.พ.2562 14,900 14,500 13,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 02-04 มี.ค.2562 14,900 14,500 13,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 30 มี.ค. - 01 เม.ย.2562 14,900 14,500 13,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 20-22 เม.ย.2562 14,900 14,500 13,900 0 3,000 Bangkok Airways


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ลาว

วันที่ 1 กรุงเทพฯ- หอพระแก้ว - ประตูชัย - พระธาตุหลวง - วังเวียง - ถนนโรตี
 -/L/D 
 โรงแรม THE GRAND RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ

วันที่ 2 วังเวียง - ล่องเรือคายัค - ถ้ำนอน - Zip Line - ถ้ำจัง - ถ้ำปูคำ - บลูลากูน - บอลลูนยักษ์
 B/L/D 
   โรงแรม THE GRAND RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ

วันที่ 3วังเวียง - เวียงจันทร์ - กรุงเทพฯ
 B/-/-