ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น EASY SUNSHINE OKINAWA โอกินาว่า 4 วัน 2 คืน บิน MM_CUST

ทัวร์ญี่ปุ่น EASY SUNSHINE OKINAWA โอกินาว่า 4 วัน 2 คืน บิน MM_CUST
วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2     ท่าอากาศยานนาฮา - โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด - หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว - ช็อปปิ้งชินโตชิน  
               ศาลเจ้านามิโนอูเอะ - ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)
               โรงแรม Central Naha Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     หน้าผามันซาโมะ - การนั่งเรือท้องกระจก - จูราอุมิอควาเรียม - อเมริกันวิลเลจ 
               โรงแรม Central Naha Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง) - สุวรรณภูมิ
รหัสทัวร์:
JP_MM00003
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Peach Air
เข้าชม:
356

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป MM990 ขากลับ MM989

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 08-11 พ.ย.2561 18,900 0 0 6,900 6,900 Peach Air
booking 15-18 พ.ย.2561 19,900 0 0 6,900 6,900 Peach Air
booking 22-25 พ.ย.2561 20,900 0 0 6,900 6,900 Peach Air
booking 02-05 ธ.ค.2561 22,900 0 0 6,900 6,900 Peach Air
booking 07-10 ธ.ค.2561 23,900 0 0 6,900 6,900 Peach Air
booking 20-23 ธ.ค.2561 21,900 0 0 6,900 6,900 Peach Air
booking 27-30 ธ.ค.2561 26,900 0 0 6,900 6,900 Peach Air
booking 09-12 ม.ค.2562 19,900 0 0 6,900 6,900 Peach Air
booking 16-19 ม.ค.2562 20,900 0 0 6,900 6,900 Peach Air
booking 23-26 ม.ค.2562 20,900 0 0 6,900 6,900 Peach Air
booking 07-10 ก.พ.2562 20,900 0 0 6,900 6,900 Peach Air
booking 13-16 ก.พ.2562 19,900 0 0 6,900 6,900 Peach Air
booking 20-23 ก.พ.2562 20,900 0 0 6,900 6,900 Peach Air
booking 05-08 มี.ค.2562 18,900 0 0 6,900 6,900 Peach Air
booking 13-16 มี.ค.2562 20,900 0 0 6,900 6,900 Peach Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
 -/-/- 
 

วันที่ 2ท่าอากาศยานนาฮา - โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด - หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว 
ช็อปปิ้งชินโตชิน - ศาลเจ้านามิโนอูเอะ - ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)

 -/-/D 
  โรงแรม Central Naha Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3หน้าผามันซาโมะ - การนั่งเรือท้องกระจก - จูราอุมิอควาเรียม - อเมริกันวิลเลจ 
 B/L/D 
 โรงแรม Central Naha Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง) - สุวรรณภูมิ
 B/-/- 


 

ทัวร์ในประเทศ