ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น EASY ENJOY WINNER IN NAGOYA 5 วัน 3 คืน บิน JL_CUST

ทัวร์ญี่ปุ่น EASY ENJOY WINNER IN NAGOYA 5 วัน 3 คืน  บิน JL_CUST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ – นาโกย่า

วันที่ 2     ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) - ทาคายาม่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ - คานาซาว่า
               โรงแรม MYSTAYS KANAZAWA CASTLE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ 3     สวนเคนโระคุเอ็น - ปราสาทคานาซาว่า - กิจกรรมลานหิมะ หรือ โซโฮจิ ไดบุทสึ - เมืองกิฟุ
               โรงแรม DAIWA ROYNET HOTEL GIFU หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     ศาลเจ้าอะสึตะ - ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท - ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ - เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATO
               โรงแรม J HOTEL NAGOYA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5     ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
JP_JL00011
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Japan Airlines
เข้าชม:
360

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 46 kg.
  • ขาไป JL738 ขากลับ JL737

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01-05 ธ.ค.2561 37,900 0 0 7,900 8,900 Japan Airlines
booking 08-12 ธ.ค.2561 37,900 0 0 7,900 8,900 Japan Airlines
booking 15-19 ธ.ค.2561 35,900 0 0 7,900 8,900 Japan Airlines
booking 18-22 ธ.ค.2561 35,900 0 0 7,900 8,900 Japan Airlines
booking 15-19 ม.ค.2562 34,900 0 0 7,900 8,900 Japan Airlines
booking 19-23 ม.ค.2562 35,900 0 0 7,900 8,900 Japan Airlines
booking 24-28 ม.ค.2562 35,900 0 0 7,900 8,900 Japan Airlines
booking 26-30 ม.ค.2562 35,900 0 0 7,900 8,900 Japan Airlines
booking 29 ม.ค. - 02 ก.พ.2562 34,900 0 0 7,900 8,900 Japan Airlines
booking 05-09 ก.พ.2562 34,900 0 0 7,900 8,900 Japan Airlines
booking 07-11 ก.พ.2562 35,900 0 0 7,900 8,900 Japan Airlines
booking 12-16 ก.พ.2562 34,900 0 0 7,900 8,900 Japan Airlines
booking 20-24 ก.พ.2562 35,900 0 0 7,900 8,900 Japan Airlines
booking 23-27 ก.พ.2562 35,900 0 0 7,900 8,900 Japan Airlines
booking 05-09 มี.ค.2562 34,900 0 0 7,900 8,900 Japan Airlines
booking 13-17 มี.ค.2562 35,900 0 0 7,900 8,900 Japan Airlines
booking 21-25 มี.ค.2562 35,900 0 0 7,900 8,900 Japan Airlines
booking 26-30 มี.ค.2562 34,900 0 0 7,900 8,900 Japan Airlines


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - นาโกย่า
 -/-/-
 

 

วันที่ 2 ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) - ทาคายาม่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ - คานาซาว่า
 B/L/D
 โรงแรม MYSTAYS KANAZAWA CASTLE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 สวนเคนโระคุเอ็น - ปราสาทคานาซาว่า - กิจกรรมลานหิมะ หรือ โซโฮจิ ไดบุทสึ - เมืองกิฟุ
 B/L/D
 โรงแรม DAIWA ROYNET HOTEL GIFU หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 ศาลเจ้าอะสึตะ - ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท - ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ - เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATO
 B/-/- 
 โรงแรม J HOTEL NAGOYA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5 ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) - กรุงเทพฯ
 B/L/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ