ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG NGONG PING 3วัน 2คืน บิน RJ_BNST

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG NGONG PING 3วัน 2คืน บิน RJ_BNST
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market
           โรงแรม Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า

วันที่ 2  วัดแชกงมิว - วัดหวังต้าเซียน - รีพลัสเบย์ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
            โรงแรม Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า

วันที่ 3  สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท - กรุงเทพฯ 
รหัสทัวร์:
HK_RJ00004
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Royal Jordanian
เข้าชม:
206

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป RJ182 ขากลับ RJ183

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 03-05 ม.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 10-12 ม.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 24-26 ม.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 07-09 ก.พ.2562 14,900 14,900 13,900 0 6,500 Royal Jordanian
booking 14-16 ก.พ.2562 13,900 13,900 12,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 21-23 ก.พ.2562 13,900 13,900 12,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 28 ก.พ.-02 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 07-09 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 14-16 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 21-23 มี.ค.2562 14,900 14,900 13,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 28-30 มี.ค.2562 14,900 14,900 13,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 04-06 เม.ย.2562 15,900 15,900 14,900 0 6,500 Royal Jordanian
booking 18-20 เม.ย.2562 13,900 13,900 12,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 25-27 เม.ย.2562 14,900 14,900 13,900 0 5,500 Royal Jordanian


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market
 -/-/- 
 โรงแรม Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 วัดแชกงมิว - วัดหวังต้าเซียน - รีพลัสเบย์ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
 B/L/- 
    โรงแรม Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า

วันที่ 3สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท - กรุงเทพฯ
 B/L/-