ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

เกาหลี ปูซาน Beautiful Hanok Village 5 วัน 3 คืน บิน KE_GOHST

เกาหลี ปูซาน Beautiful Hanok Village 5 วัน 3 คืน บิน KE_GOHST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ - เมืองปูซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 
           Oryukdo Skywalk - เมืองเคียงจู - วัดพุลกุกซา - หอดูดาวชมซงแด
          โรงแรม HwangnamguanHanok Village หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 เมืองเคียงจู - เมืองแดกู - วัดดองฮวาซา - Okgol Village -Cosmetic Shop 
           ศูนย์โสม - สวนสนุก E-WORLD - 83 Tower - ช้อปปิ้งถนนทงซองโน
           โรงแรม Crystal Hotel 3* เมืองแดกูหรือเมืองใกล้เคียง

วันที่ 4 เมืองปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Duty Free - สวนยงดูซาน 
           หอคอยปูซาน - Nampodong Street - ตลาดปลาชาลกาชิ
           โรงแรม Crystal Hotel 3* เมืองแดกู หรือเมืองใกล้เคียง

วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House - ซุปเปอร์มาเก็ต - Lotte Outlet   
           สนามบินกิมแฮ - กรุงเทพฯ

รหัสทัวร์:
KR_KE00003
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Korean Air
เข้าชม:
312

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 23 kg.
  • ขาไป KE662 ขากลับ KE661

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 08-12 ก.พ. 2562 26,888 26,888 24,888 10,900 5,900 Korean Air
booking 18-22 ก.พ. 2562 26,888 26,888 24,888 10,900 5,900 Korean Air
booking 08-12 มี.ค. 2562 26,888 26,888 24,888 10,900 5,900 Korean Air
booking 18-22 มี.ค. 2562 26,888 26,888 24,888 10,900 5,900 Korean Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 
 -/-/-
 

 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ - เมืองปูซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk - เมืองเคียงจู - วัดพุลกุกซา - หอดูดาวชมซงแด
 -/L/D 
 โรงแรม HwangnamguanHanok Village หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 เมืองเคียงจู - เมืองแดกู - วัดดองฮวาซา - Okgol Village -Cosmetic Shop - ศูนย์โสม - สวนสนุก E-WORLD - 83 Tower - ช้อปปิ้งถนนทงซองโน
 B/L/- 
 โรงแรม Crystal Hotel 3* เมืองแดกูหรือเมืองใกล้เคียง

 

วันที่ 4 เมืองปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Duty Free - สวนยงดูซาน - หอคอยปูซาน - Nampodong Street - ตลาดปลาชาลกาชิ
 B/L/D
 โรงแรม Crystal Hotel 3* เมืองแดกู หรือเมืองใกล้เคียง

 

วันที่ 5  ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House - ซุปเปอร์มาเก็ต - Lotte Outlet - สนามบินกิมแฮ - กรุงเทพฯ
 B/L/D
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ