ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง EASY HONGKONG NONGPING SHOPAHOLIC 3วัน 2คืน บิน CX_CUCST

ทัวร์ฮ่องกง EASY HONGKONG NONGPING SHOPAHOLIC 3วัน 2คืน บิน CX_CUCST
วันที่ 1      กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - หมู่บ้านนองปิง - อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet -  Symphony of light                         
               โรงแรม SAV Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2      วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอรี่ - ร้านหยก - เจ้าแม่กวนอิม หากรีพัลเบย์ 
                จุดชมวิววิคตอเรียพีค - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล                  
                โรงแรม SAV Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3       อิสระท่องเที่ยว ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ - กรุงเทพ 
รหัสทัวร์:
HK_CX00026
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Cathay Pacific
เข้าชม:
274

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป CX700 ขากลับ CX709

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 11-13 ม.ค.2562 14,900 0 0 6,900 5,900 Cathay Pacific
booking 18-20 ม.ค.2562 15,900 0 0 6,900 5,900 Cathay Pacific
booking 25-27 ม.ค.2562 15,900 0 0 6,900 5,900 Cathay Pacific
booking 22-24 ก.พ.2562 15,900 0 0 6,900 5,900 Cathay Pacific
booking 23-25 ก.พ.2562 15,900 0 0 6,900 5,900 Cathay Pacific
booking 08-10 มี.ค.2562 14,900 0 0 6,900 5,900 Cathay Pacific
booking 15-17 มี.ค.2562 15,900 0 0 6,900 5,900 Cathay Pacific
booking 22-24 มี.ค.2562 15,900 0 0 6,900 5,900 Cathay Pacific
booking 30 มี.ค.-01 เม.ย.2562 15,900 0 0 6,900 5,900 Cathay Pacific


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - หมูบ้านนองปิง - อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet -  Symphony of light
 -/L/- 
 โรงแรม SAV Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอรี่ - ร้านหยก - เจ้าแม่กวนอิม หากรีพัลเบย์
จุดชมวิววิคตอเรียพีค - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล

 B/L/- 
   โรงแรม SAV Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3อิสระท่องเที่ยว ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ - กรุงเทพ 
 B/-/-