ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง แก้ปีชง เสริมโชคลาภ เสริมดวง ฮ่องกงไหว้พระ 9 วัด 3วัน 2คืน บิน HX_GOHST

ทัวร์ฮ่องกง แก้ปีชง เสริมโชคลาภ เสริมดวง ฮ่องกงไหว้พระ 9 วัด 3วัน 2คืน บิน HX_GOHST
วันที่ 1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - หาดรีพัลส์เบย์ - วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา) - วัดหมั่นโหว
               โรงแรม Panda Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2      วัดชีหลิน - วัดหวังต้าเซียน - ศูนย์หยกและสมุนไพร - Jewelry Factory - วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮุงฮออม
                วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว Yau Ma Tei - วัดนาจา - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
                โรงแรม Panda Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3      วัดแชกงหมิว - พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง - อิสระช้อปปิ้งซิตี้ เกท - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
รหัสทัวร์:
HK_HX00002
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Hong Kong Airlines
เข้าชม:
310

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป HX768 ขากลับ HX761

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 16-18 ก.พ.2562 17,888 17,888 15,888 6,500 5,000 Hong Kong Airlines
booking 23-25 ก.พ.2562 17,888 17,888 15,888 6,500 5,000 Hong Kong Airlines
booking 02-04 มี.ค.2562 17,888 17,888 15,888 6,500 5,000 Hong Kong Airlines
booking 09-11 มี.ค.2562 17,888 17,888 15,888 6,500 5,000 Hong Kong Airlines
booking 16-18 มี.ค.2562 17,888 17,888 15,888 6,500 5,000 Hong Kong Airlines
booking 23-25 มี.ค.2562 17,888 17,888 15,888 6,500 5,000 Hong Kong Airlines


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - หาดรีพัลส์เบย์ - วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา) - วัดหมั่นโหว
 -/L/D 
 โรงแรม Panda Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2วัดชีหลิน - วัดหวังต้าเซียน - ศูนย์หยกและสมุนไพร - Jewelry Factory - วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮุงฮออม 
วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว Yau Ma Tei - วัดนาจา - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน

 B/L/- 
  โรงแรม Panda Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3วัดแชกงหมิว - พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง - อิสระช้อปปิ้งซิตี้ เกท - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 B/L/- 
 

ทัวร์ในประเทศ