ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง สุดหรรษา ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ 3วัน 2คืน บิน HX_GOHST

ทัวร์ฮ่องกง สุดหรรษา ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ 3วัน 2คืน บิน HX_GOHST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - หาดรีพัลส์เบย์ - วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา)
              โรงแรม Panda Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2     สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)  รวมค่าเข้าแล้ว
              โรงแรม Panda Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3     ศูนย์หยกและสมุนไพร - Jewelry Factory - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว 
               อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
รหัสทัวร์:
HK_HX00001
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Hong Kong Airlines
เข้าชม:
198

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป HX768 ขากลับ HX761

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 05-07 ม.ค.2562 18,888 18,888 16,888 6,500 5,000 Hong Kong Airlines
booking 12-14 ม.ค.2562 18,888 18,888 16,888 6,500 5,000 Hong Kong Airlines
booking 19-21 ม.ค.2562 18,888 18,888 16,888 6,500 5,000 Hong Kong Airlines
booking 26-28 ม.ค.2562 18,888 18,888 16,888 6,500 5,000 Hong Kong Airlines
booking 16-18 ก.พ.2562 18,888 18,888 16,888 6,500 5,000 Hong Kong Airlines
booking 23-25 ก.พ.2562 18,888 18,888 16,888 6,500 5,000 Hong Kong Airlines
booking 02-04 มี.ค.2562 19,888 19,888 17,888 6,500 5,000 Hong Kong Airlines
booking 09-11 มี.ค.2562 19,888 19,888 17,888 6,500 5,000 Hong Kong Airlines
booking 16-18 มี.ค.2562 19,888 19,888 17,888 6,500 5,000 Hong Kong Airlines
booking 23-25 มี.ค.2562 19,888 19,888 17,888 6,500 5,000 Hong Kong Airlines


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - หาดรีพัลส์เบย์ - วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา)
 -/L/D 
 โรงแรม Panda Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2  สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)  รวมค่าเข้าแล้ว
 B/-/- 
    โรงแรม Panda Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3ศูนย์หยกและสมุนไพร - Jewelry Factory - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว
อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 B/L/- 
 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ