ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ผิงซี XW-T34 5คืน 3วัน บิน XW_ITCST

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ผิงซี XW-T34 5คืน 3วัน บิน XW_ITCST
วันที่ 1  ท่าอากาศยานดอนเมือง       

วันที่ 2  ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่
            หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
            โรงแรม CITY SUITES HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3  ไทจง - ไทเป - วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง
            โรงแรม ONETEL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ปล่อยโคมผิงซี - เจียงไคเช็ค - ดิวตี้ฟรี - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต   
           โรงแรม Eastern Hotel and Resort Yangmei/Lidoresort หรือเทียบเท่า

วันที่ 5  สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง   
รหัสทัวร์:
TW_XW00014
ประเทศ:
ไต้หวัน
สายการบิน:
Nok Scoot
เข้าชม:
162

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XW182 ขากลับ XW181

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 16-20 ก.พ.2562 16,888 16,888 16,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 17-21 ก.พ.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 20-24 ก.พ.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 21-25 ก.พ.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 22-26 ก.พ.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 27 ก.พ.-03 มี.ค.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 28 ก.พ.-04 มี.ค.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 01-05 มี.ค.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 02-06 มี.ค.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 03-07 มี.ค.2562 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 04-08 มี.ค.2562 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 05-09 มี.ค.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 06-10 มี.ค.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 07-11 มี.ค.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 08-12 มี.ค.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 09-13 มี.ค.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 10-14 มี.ค.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 11-15 มี.ค.2562 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 12-16 มี.ค.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 13-17 มี.ค.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 14-18 มี.ค.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 15-19 มี.ค.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 16-20 มี.ค.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 17-21 มี.ค.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 18-22 มี.ค.2562 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 19-23 มี.ค.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 20-24 มี.ค.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 21-25 มี.ค.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 22-26 มี.ค.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 23-27 มี.ค.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 24-28 มี.ค.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 25-29 มี.ค.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 26-30 มี.ค.2562 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Nok Scoot


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
 -/-/-
 

 

วันที่ 2 ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่ 
หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

 -/L/D
 โรงแรม CITY SUITES HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ไทจง - ไทเป - วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง
 B/L/-
 โรงแรม ONETEL HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ปล่อยโคมผิงซี - เจียงไคเช็ค - ดิวตี้ฟรี - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต   
 B/L/- 
 โรงแรม Eastern Hotel and Resort Yangmei/Lidoresort หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 B/-/-