ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI TAICHUNG 4วัน 3คืน บิน VZ_BNST

ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI TAICHUNG 4วัน 3คืน บิน VZ_BNST
วันที่ 1   กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ - ไถจง - ไทเป - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติง
            โรงแรม HOLIDAY INN TAOYUAN ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 2   ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลาไทเป 
            โรงแรม Holiday Inn Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 3   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium - ทะเลสาบสุริยันจันทรา 
            วัดเสวียนกวงวัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ไถจงไนท์มาเก็ต
            โรงแรม KING BRIDGE HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่ 4   หมู่บ้านสายรุ้ง - MIYAHARA ICE CREAM - สนามบินไถจง - กรุงเทพ     
รหัสทัวร์:
TW_VJ00001
ประเทศ:
ไต้หวัน
สายการบิน:
VietJet Air
เข้าชม:
144

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป VZ560 ขากลับ VZ561

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 23 ม.ค.2562 12,900 12,900 11,900 0 4,000 VietJet Air
booking 20 ก.พ.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 VietJet Air
booking 27 ก.พ.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 VietJet Air
booking 06 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 VietJet Air
booking 13 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 VietJet Air
booking 20 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 VietJet Air
booking 27 มี.ค.2562 12,900 12,900 11,900 0 4,000 VietJet Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

วันที่ 1กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ - ไถจง - ไทเป - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติง
 -/L/- 
 โรงแรม HOLIDAY INN TAOYUAN ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 2ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลาไทเป
 B/L/D 
  โรงแรม Holiday Inn Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 3อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวงวัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง - ไถจงไนท์มาเก็ต

 B/L/- 
  โรงแรม KING BRIDGE HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4หมู่บ้านสายรุ้ง - MIYAHARA ICE CREAM - สนามบินไถจง - กรุงเทพ
 B/-/-