ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS ซุปตาร์ ไอศกรีม กะทิ 6วัน 4คืน บิน XJ_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS ซุปตาร์ ไอศกรีม กะทิ 6วัน 4คืน บิน XJ_TTNST
วันที่ 1  กรุงเทพ  สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
           โรงแรม Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2  ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - เมืองมัตสึโมโต้ 
            ถนนนาคามาชิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)
            โรงแรม Matsumoto Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3  สายอัลไพน์ทาเทยาม่า - เขาทาเทยาม่า - กำแพงหิมะ - เขื่อนคุโรเบะ
           เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น
           โรงแรม Kanazawa Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4  เมืองเกียวโต -  ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ
            เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
            โรงแรม Reborn Osaka Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5  ปราสาทโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ 
            สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 6  สนามบินดอนเมือง 
รหัสทัวร์:
JP_FD00004
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
654

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ610 ขากลับ XJ611

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 17-22 เม.ย.2562 33,888 0 0 0 8,000 Air Asia
booking 18-23 เม.ย.2562 33,888 0 0 0 8,000 Air Asia
booking 19-24 เม.ย.2562 33,888 0 0 0 8,000 Air Asia
booking 20-25 เม.ย.2562 33,888 0 0 0 8,000 Air Asia
booking 21-26 เม.ย.2562 33,888 0 0 0 8,000 Air Asia
booking 22-27 เม.ย.2562 33,888 0 0 0 8,000 Air Asia
booking 23-28 เม.ย.2562 33,888 0 0 0 8,000 Air Asia
booking 24-29 เม.ย.2562 33,888 0 0 0 8,000 Air Asia
booking 25-30 เม.ย.2562 33,888 0 0 0 8,000 Air Asia
booking 26 เม.ย.-01 พ.ค.2562 35,888 0 0 0 8,000 Air Asia
booking 27 เม.ย.-02 พ.ค.2562 35,888 0 0 0 8,000 Air Asia
booking 28 เม.ย.-03 พ.ค.2562 35,888 0 0 0 8,000 Air Asia
booking 06-11 พ.ค.2562 32,888 0 0 0 8,000 Air Asia
booking 07-12 พ.ค.2562 32,888 0 0 0 8,000 Air Asia
booking 08-13 พ.ค.2562 32,888 0 0 0 8,000 Air Asia
booking 09-14 พ.ค.2562 32,888 0 0 0 8,000 Air Asia
booking 10-15 พ.ค.2562 32,888 0 0 0 8,000 Air Asia

คำที่เกี่ยวข้อง :

ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ ชิราคาวาโกะ เมืองมัตสึโมโต้ ถนนนาคามาชิ ปราสาทมัตสึโมโต้ สายอัลไพน์ทาเทยาม่า เขาทาเทยาม่า กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ เมืองคานาซาว่า สวนเค็นโรคุเอ็น เมืองเกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น วัดคินคะคุจิ เมืองโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า เอ็กซ์โปซิตี้ เมืองนารา วัดโทไดจิ พระพุทธรูปไดบุทสึ


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 กรุงเทพ  สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
 -/-/-
  โรงแรม Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2 ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - เมืองมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)
 B/L/-
 โรงแรม Matsumoto Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 สายอัลไพน์ทาเทยาม่า - เขาทาเทยาม่า - กำแพงหิมะ - เขื่อนคุโรเบะ - เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น
 B/L/- 
 โรงแรม Kanazawa Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 เมืองเกียวโต -  ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 B/L/- 
 โรงแรม Reborn Osaka Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5  ปราสาทโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
 B/-/-
 

 

วันที่ 6 สนามบินดอนเมือง 
 -/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ