ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS ซุปตาร์ ไอศกรีม หวานเย็น 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS ซุปตาร์ ไอศกรีม หวานเย็น 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST
วันที่ 1  กรุงเทพ  สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 
           โรงแรม Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่า

วันที่ 2  ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาว่าโกะ - เมืองมัตสึโมโต้
            ถนนนาคามาชิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)
            โรงแรม  Matsumoto Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3  สายอัลไพน์ทาเทยาม่า - เขาทาเทยาม่า - กำแพงหิมะ 
            เขื่อนคุโรเบะ - คานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น
            โรงแรม Kanazawa Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4  เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ 
            เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ

วันที่ 5  สนามบินดอนเมือง

รหัสทัวร์:
JP_FD00003
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
383

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ610 ขากลับ XJ611

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 17-21 เม.ย.2562 32,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 18-22 เม.ย.2562 32,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 20-24 เม.ย.2562 32,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 21-25 เม.ย.2562 32,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 22-26 เม.ย.2562 32,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 23-27 เม.ย.2562 32,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 24-28 เม.ย.2562 32,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 25-29 เม.ย.2562 32,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 26-30 เม.ย.2562 32,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 27 เม.ย.-01 พ.ค.2562 34,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 28 เม.ย.-02 พ.ค.2562 34,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 29 เม.ย.-03 พ.ค.2562 34,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 30 เม.ย.-04 พ.ค.2562 34,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 06-10 พ.ค.2562 30,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 07-11 พ.ค.2562 30,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 08-12 พ.ค.2562 30,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 09-13 พ.ค.2562 29,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 10-14 พ.ค.2562 29,888 0 0 0 7,900 Air Asia


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1กรุงเทพ  สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 
 -/-/- 
 โรงแรม Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่า

วันที่ 2ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาว่าโกะ - เมืองมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)
 B/L/-
  โรงแรม Matsumoto Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 สายอัลไพน์ทาเทยาม่า - เขาทาเทยาม่า - กำแพงหิมะ - เขื่อนคุโรเบะ - คานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น
 B/L/- 
  โรงแรม Kanazawa Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
 B/L/- 
 

วันที่ 5สนามบินดอนเมือง
 -/-/- 
 

ทัวร์ในประเทศ