ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ ซากุระ บานชมพู 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ ซากุระ บานชมพู 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST
วันที่ 1  กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
           โรงแรม NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2  วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ 
            โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - ออนเซน + บุฟเฟ่ต์ขาปู
            โรงแรม  FUJISAN HOTEL RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ 
           AMI PREMIUM OUTLET 
           โรงแรม TSUKUBA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4  โตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ  - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ

วันที่ 5  สนามบิน ดอนเมือง
รหัสทัวร์:
JP_FD00002
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
1,226

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ606 ขากลับ XJ607

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 19 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62 23,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 20 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 23,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 23,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 22 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 23 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 24 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 25 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 26 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 27 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 28 มี.ค. 62 - 01 เม.ย. 62 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 29 มี.ค. 62 - 02 เม.ย. 62 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 30 มี.ค. 62 - 03 เม.ย. 62 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 31 มี.ค. 62 - 04 เม.ย. 62 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 01 เม.ย. 62 - 05 เม.ย. 62 26,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 02 เม.ย. 62 - 06 เม.ย. 62 26,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 03 เม.ย. 62 - 07 เม.ย. 62 26,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 04 เม.ย. 62 - 08 เม.ย. 62 29,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 05 เม.ย. 62 - 09 เม.ย. 62 29,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 06 เม.ย. 62 - 10 เม.ย. 62 29,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 07 เม.ย. 62 - 11 เม.ย. 62 29,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 08 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62 29,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 09 เม.ย. 62 - 13 เม.ย. 62 29,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 10 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62 33,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 33,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 12 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 33,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 13 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62 33,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 14 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 31,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 15 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62 31,888 0 0 0 7,900 Air Asia


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
 -/-/- 
 โรงแรม NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - ออนเซน + บุฟเฟ่ต์ขาปู
 B/L/D 
  โรงแรม FUJISAN HOTEL RESORT หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ - AMI PREMIUM OUTLET 
 B/L/- 
  โรงแรม TSUKUBA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4โตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ  - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ
 B/-/- 
 

วันที่ 5กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง 
 -/-/- 
 

ทัวร์ในประเทศ