ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ ซากุระ บานชมพู 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ ซากุระ บานชมพู 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST
วันที่ 1  กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
           โรงแรม NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2  วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ 
            โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - ออนเซน + บุฟเฟ่ต์ขาปู
            โรงแรม  FUJISAN HOTEL RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ 
           AMI PREMIUM OUTLET 
           โรงแรม TSUKUBA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4  โตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ  - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ

วันที่ 5  สนามบิน ดอนเมือง
รหัสทัวร์:
JP_FD00002
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
780

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ606 ขากลับ XJ607

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 19-23 มี.ค.2562 23,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 20-24 มี.ค.2562 23,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 21-25 มี.ค.2562 23,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 22-26 มี.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 23-27 มี.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 24-28 มี.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 25-29 มี.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 26-30 มี.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 27-31 มี.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 28 มี.ค.-01 เม.ย.2562 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 29 มี.ค.-02 เม.ย.2562 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 30 มี.ค.-03 เม.ย.2562 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 31 มี.ค.-04 เม.ย.2562 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 01-05 เม.ย.2562 26,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 02-06 เม.ย.2562 26,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 03-07 เม.ย.2562 26,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 04-08 เม.ย.2562 29,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 05-09 เม.ย.2562 29,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 06-10 เม.ย.2562 29,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 07-11 เม.ย.2562 29,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 08-12 เม.ย.2562 29,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 09-13 เม.ย.2562 29,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 10-14 เม.ย.2562 33,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 11-15 เม.ย.2562 33,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 12-16 เม.ย.2562 33,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 13-17 เม.ย.2562 33,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 14-18 เม.ย.2562 31,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 15-19 เม.ย.2562 31,888 0 0 0 7,900 Air Asia


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
 -/-/- 
 โรงแรม NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - ออนเซน + บุฟเฟ่ต์ขาปู
 B/L/D 
  โรงแรม FUJISAN HOTEL RESORT หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ - AMI PREMIUM OUTLET 
 B/L/- 
  โรงแรม TSUKUBA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4โตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ  - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ
 B/-/- 
 

วันที่ 5กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง 
 -/-/- 
 

ทัวร์ในประเทศ