ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST
วันที่ 1  กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 

วันที่ 2  สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - หุบเขาโอวาคุดานิ 
           พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู
           โรงแรม Fujisan Resort Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ+กระเช้าคาชิ คาชิ 
           โตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ช้อปปิ้งอะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ
           โรงแรม NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4  เมืองซาวาระ - สะพานจาจา - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า - วัดนาริตะซัง
            โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - อิออน มอลล์
            โรงแรม Narita Hedistar Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5  สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง 

รหัสทัวร์:
JP_FD00001
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
652

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ600 ขากลับ XJ601

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 09 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 10 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 11 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 12 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 13 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 14 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 15 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 16 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 17 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 18 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 19 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 20 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 26,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 22 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 26,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 23 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62 28,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 24 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62 28,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 25 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62 28,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 26 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62 28,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 27 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 28,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 28 มี.ค. 62 - 01 เม.ย. 62 28,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 29 มี.ค. 62 - 02 เม.ย. 62 28,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 30 มี.ค. 62 - 03 เม.ย. 62 28,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 31 มี.ค. 62 - 04 เม.ย. 62 28,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 01 เม.ย. 62 - 05 เม.ย. 62 28,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 02 เม.ย. 62 - 06 เม.ย. 62 30,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 03 เม.ย. 62 - 07 เม.ย. 62 30,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 04 เม.ย. 62 - 08 เม.ย. 62 30,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 05 เม.ย. 62 - 09 เม.ย. 62 30,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 06 เม.ย. 62 - 10 เม.ย. 62 30,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 07 เม.ย. 62 - 11 เม.ย. 62 30,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 08 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62 30,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 09 เม.ย. 62 - 13 เม.ย. 62 31,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 10 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62 32,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 35,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 12 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 35,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 13 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62 35,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 14 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 32,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 15 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62 32,888 0 0 0 7,900 Air Asia

คำที่เกี่ยวข้อง :

โตเกียว วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี หุบเขาโอวาคุดานิ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พิธีชงชาญี่ปุ่น ทะเลสาบคาวากูจิโกะ กระเช้าคาชิ คาชิ สวนอุเอโนะ ช้อปปิ้งอะเมโยโกะ ช้อปปิ้งชินจุกุ เมืองซาวาระ สะพานจาจา โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า วัดนาริตะซัง โอโมเตะซังโดะ นาริตะ อิออน มอลล์


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น


วันที่ 1  กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - หุบเขาโอวาคุดานิ - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ  
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

 -/L/D 
 โรงแรม Fujisan Resort Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ+กระเช้าคาชิ คาชิ - โตเกียว 
ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ช้อปปิ้งอะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ

 B/L/-
 โรงแรม NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 เมืองซาวาระ - สะพานจาจา - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - อิออน มอลล์
 B/-/-
  โรงแรม Narita Hedistar Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
 B/-/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ