ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST
วันที่ 1  กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 

วันที่ 2  สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - หุบเขาโอวาคุดานิ 
           พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู
           โรงแรม Fujisan Resort Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ+กระเช้าคาชิ คาชิ 
           โตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ช้อปปิ้งอะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ
           โรงแรม NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4  เมืองซาวาระ - สะพานจาจา - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า - วัดนาริตะซัง
            โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - อิออน มอลล์
            โรงแรม Narita Hedistar Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5  สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง 

รหัสทัวร์:
JP_FD00001
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
538

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ600 ขากลับ XJ601

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 09-13 มี.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 10-14 มี.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 11-15 มี.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 12-16 มี.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 13-17 มี.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 14-18 มี.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 15-19 มี.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 16-20 มี.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 17-21 มี.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 18-22 มี.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 19-23 มี.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 20-24 มี.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 21-25 มี.ค.2562 26,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 22-26 มี.ค.2562 26,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 23-27 มี.ค.2562 28,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 24-28 มี.ค.2562 28,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 25-29 มี.ค.2562 28,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 26-30 มี.ค.2562 28,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 27-31 มี.ค.2562 28,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 28 มี.ค.-01 เม.ย.2562 28,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 29 มี.ค.-02 เม.ย.2562 28,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 30 มี.ค.-03 เม.ย.2562 28,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 31 มี.ค.-04 เม.ย.2562 28,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 01-05 เม.ย.2562 28,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 02-06 เม.ย.2562 30,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 03-07 เม.ย.2562 30,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 04-08 เม.ย.2562 30,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 05-09 เม.ย.2562 30,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 06-10 เม.ย.2562 30,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 07-11 เม.ย.2562 30,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 08-12 เม.ย.2562 30,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 09-13 เม.ย.2562 31,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 10-14 เม.ย.2562 32,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 11-15 เม.ย.2562 35,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 12-16 เม.ย.2562 35,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 13-17 เม.ย.2562 35,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 14-18 เม.ย.2562 32,888 0 0 0 7,900 Air Asia
booking 15-19 เม.ย.2562 32,888 0 0 0 7,900 Air Asia

คำที่เกี่ยวข้อง :

โตเกียว วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี หุบเขาโอวาคุดานิ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พิธีชงชาญี่ปุ่น ทะเลสาบคาวากูจิโกะ กระเช้าคาชิ คาชิ สวนอุเอโนะ ช้อปปิ้งอะเมโยโกะ ช้อปปิ้งชินจุกุ เมืองซาวาระ สะพานจาจา โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า วัดนาริตะซัง โอโมเตะซังโดะ นาริตะ อิออน มอลล์


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น


วันที่ 1  กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - หุบเขาโอวาคุดานิ - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ  
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

 -/L/D 
 โรงแรม Fujisan Resort Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ+กระเช้าคาชิ คาชิ - โตเกียว 
ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ช้อปปิ้งอะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ

 B/L/-
 โรงแรม NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 เมืองซาวาระ - สะพานจาจา - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - อิออน มอลล์
 B/-/-
  โรงแรม Narita Hedistar Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
 B/-/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ