ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ซุปตาร์ ออนเซ็น ท้าหนาว 4วัน 3คืน บิน PG_TTNST

ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ซุปตาร์ ออนเซ็น ท้าหนาว 4วัน 3คืน บิน PG_TTNST
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - เมืองดานัง - บานาฮิลล์ 
           ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park
           โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 2  บานาฮิลล์ - โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) 
           สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่(Than Tai Hot Springs Park) - วัดเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่ง
           โรงแรม Ebisu Onsen Resort ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 3  สวนน้ำ Ebisu Than Tai - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองฮอยอัน - วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น 
           ศาลกวนอู - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองดานัง - สะพานมังกร 
           โรงแรม Nhu Minh Plaza Danang Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4  เมืองดานัง - วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - กรุงเทพมหานคร
รหัสทัวร์:
VN_PG00006
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
Bangkok Airways
เข้าชม:
393

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป PG947 ขากลับ PG948

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 06-09 ม.ค.2562 16,888 16,888 0 0 5,000 Bangkok Airways
booking 14-17 ม.ค.2562 14,888 14,888 0 0 5,000 Bangkok Airways
booking 21-24 ม.ค.2562 15,888 15,888 0 0 5,000 Bangkok Airways
booking 23-26 ม.ค.2562 15,888 15,888 0 0 5,000 Bangkok Airways
booking 28-31 ม.ค.2562 15,888 15,888 0 0 5,000 Bangkok Airways
booking 30 ม.ค.-02 ก.พ.2562 15,888 15,888 0 0 5,000 Bangkok Airways
booking 18-21 ก.พ.2562 14,888 14,888 0 0 5,000 Bangkok Airways
booking 24-27 ก.พ.2562 14,888 14,888 0 0 5,000 Bangkok Airways
booking 26 ก.พ.-01 มี.ค.2562 14,888 14,888 0 0 5,000 Bangkok Airways
booking 28 ก.พ.-03 มี.ค.2562 15,888 15,888 0 0 5,000 Bangkok Airways

คำที่เกี่ยวข้อง :

เมืองดานัง บานาฮิลล์ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์ สวนสนุก The Fantasy Park โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่(Than Tai Hot Springs Park) วัดเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่ง สวนน้ำ Ebisu Than Tai หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เมืองฮอยอัน วัดฟุกเกี๋ยน สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู หมู่บ้านกั๊มทาน ล่องเรือกระด้ง เมืองดานัง สะพานมังกร


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - เมืองดานัง - บานาฮิลล์ - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์ 
สวนสนุก The Fantasy Park

 -/L/D 
 โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 2บานาฮิลล์ - โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) 
สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่(Than Tai Hot Springs Park) - วัดเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่ง

 B/L/D 
  โรงแรม Ebisu Onsen Resort ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 3สวนน้ำ Ebisu Than Tai - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองฮอยอัน - วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น 
ศาลกวนอู - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองดานัง - สะพานมังกร

 B/L/D 
  โรงแรม Nhu Minh Plaza Danang Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4เมืองดานัง - วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - กรุงเทพมหานคร
 B/L/-
 

ทัวร์ในประเทศ