ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4วัน 3คืน บิน FD_BNST

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4วัน 3คืน บิน FD_BNST
วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง - สนามบินคยา - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฏ - วัดเวฬุวันมหาวิหาร            
           โรงแรม OAK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 2  เมืองราชคฤห์ - เมืองพาราณสี - สารนาถ - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - ชมพิธีคงคาอารตี               
           โรงแรม COSTA RIVIERA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 3  ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น - พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์
            โรงแรม OAK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4  สนามบินคยา - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
IN_FD00001
ประเทศ:
อินเดีย
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
253

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป FD122 ขากลับ FD123

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 11 ม.ค.2562 16,900 16,900 15,900 0 4,000 Air Asia
booking 25 ม.ค.2562 17,900 17,900 16,900 0 4,000 Air Asia
booking 01 ก.พ.2562 16,900 16,900 15,900 0 4,000 Air Asia
booking 15 ก.พ.2562 18,900 18,900 17,900 0 4,000 Air Asia
booking 01 มี.ค.2562 17,900 17,900 16,900 0 4,000 Air Asia
booking 15 มี.ค.2562 17,900 17,900 16,900 0 4,000 Air Asia
booking 22 มี.ค.2562 17,900 17,900 16,900 0 4,000 Air Asia


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อินเดีย

วันที่ 1สนามบินดอนเมือง - สนามบินคยา - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฏ - วัดเวฬุวันมหาวิหาร
 -/L/D 
 โรงแรม OAK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 2เมืองราชคฤห์ - เมืองพาราณสี - สารนาถ - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - ชมพิธีคงคาอารตี
 B/L/D 
  โรงแรม COSTA RIVIERA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น - พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์
 B/L/D 
  โรงแรม OAK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4สนามบินคยา - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 B/-/-