ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนาม BANA HILLS สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4วัน 3คืน บิน FD_BNST

ทัวร์เวียดนาม BANA HILLS สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4วัน 3คืน บิน FD_BNST
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินดานัง - สะพานมังกร       
           โรงแรม Regina Danang Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 2  ฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้งฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน - วัดฟุ๊กเกี๋ยน - บ้านโบราณ 
            สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - เจดีย์เทียนมู่ - เว้ - ล่องแม่น้ำหอม 
            โรงแรม Jasmine Hotel or Alba Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 3  เว้ - พระราชวังหลวง - นั่งรถสามล้อซิคโคล่ - ดานัง - บาน่าฮิลล์     
           โรงแรม Mecure Bana Hill French Village หรือเทียบเท่า           

วันที่ 4  บาน่าฮิลล์ - วัดลินห์อึ้ง - ตลาดฮาน - กรุงเทพฯ  

รหัสทัวร์:
VN_FD00015
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
619

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป FD 638 ขากลับ FD 639

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01 ธ.ค.2561 12,900 12,900 11,900 0 4,000 Air Asia
booking 06 ธ.ค.2561 15,900 15,900 14,900 0 4,000 Air Asia
booking 09 ธ.ค.2561 12,900 12,900 11,900 0 4,000 Air Asia
booking 10 ธ.ค.2561 12,900 12,900 11,900 0 4,000 Air Asia
booking 14 ธ.ค.2561 15,900 15,900 14,900 0 4,000 Air Asia
booking 15 ธ.ค.2561 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 23 ธ.ค.2561 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 26 ธ.ค.2561 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 31 ธ.ค.2561 15,900 15,900 14,900 0 4,000 Air Asia
booking 04 ม.ค.2562 14,900 14,900 13,900 0 4,000 Air Asia
booking 06 ม.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 09 ม.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 13 ม.ค.2562 12,900 12,900 11,900 0 4,000 Air Asia
booking 16 ม.ค.2562 12,900 12,900 11,900 0 4,000 Air Asia
booking 18 ม.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 20 ม.ค.2562 12,900 12,900 11,900 0 4,000 Air Asia
booking 25 ม.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 27 ม.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 18 ก.พ.2562 12,900 12,900 11,900 0 4,000 Air Asia
booking 19 ก.พ.2562 12,900 12,900 11,900 0 4,000 Air Asia
booking 20 ก.พ.2562 12,900 12,900 11,900 0 4,000 Air Asia
booking 24 ก.พ.2562 12,900 12,900 11,900 0 4,000 Air Asia
booking 27 ก.พ.2562 12,900 12,900 11,900 0 4,000 Air Asia
booking 01 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 02 มี.ค.2562 14,900 14,900 13,900 0 4,000 Air Asia
booking 03 มี.ค.2562 12,900 12,900 11,900 0 4,000 Air Asia
booking 07 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 10 มี.ค.2562 12,900 12,900 11,900 0 4,000 Air Asia
booking 15 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 17 มี.ค.2562 12,900 12,900 11,900 0 4,000 Air Asia
booking 22 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 24 มี.ค.2562 12,900 12,900 11,900 0 4,000 Air Asia


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินดานัง - สะพานมังกร  
 -/-/D 
 โรงแรม Regina Danang Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 2ฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้งฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน - วัดฟุ๊กเกี๋ยน - บ้านโบราณ 
สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - เจดีย์เทียนมู่ - เว้ - ล่องแม่น้ำหอม 

 B/L/D 
  โรงแรม Jasmine Hotel or Alba Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เว้ - พระราชวังหลวง - นั่งรถสามล้อซิคโคล่ - ดานัง - บาน่าฮิลล์ 
 B/L/D 
  โรงแรม Mecure Bana Hill French Village หรือเทียบเท่า

วันที่ 4บาน่าฮิลล์ - วัดลินห์อึ้ง - ตลาดฮาน - กรุงเทพฯ  
 B/L/-
 

ทัวร์ในประเทศ