ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ BANA HILLS 4วัน 3คืน บิน PG_BNST

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ BANA HILLS 4วัน 3คืน บิน PG_BNST
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินดานัง - เว้ - พระราชวังเว้ - ตลาด Dong Ba - ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
           โรงแรม Jasmine Hotel or Alba Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2  เจดีย์เทียนมู่ - สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - ดานัง - นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองดานัง - บาน่าฮิลล์
           โรงแรม Mecure Bana Hill French Village หรือเทียบเท่า

วันที่ 3  บาน่าฮิลล์ - วัดลินห์อึ้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้งฮอยอัน 
           วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ - สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - สะพานมังกร  
           โรงแรม LAVENDER DANANG HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4  ดานัง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน - กรุงเทพฯ               

รหัสทัวร์:
VN_PG00004
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
Bangkok Airways
เข้าชม:
235

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป PG 947 ขากลับ PG 948

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 03 ธ.ค.2561 16,900 16,900 15,900 0 4,000 Bangkok Airways
booking 04 ธ.ค.2561 16,900 16,900 15,900 0 4,000 Bangkok Airways
booking 05 ธ.ค.2561 16,900 16,900 15,900 0 4,000 Bangkok Airways
booking 06 ธ.ค.2561 14,900 14,900 13,900 0 4,000 Bangkok Airways
booking 10 ธ.ค.2561 14,900 14,900 13,900 0 4,000 Bangkok Airways
booking 11 ธ.ค.2561 14,900 14,900 13,900 0 4,000 Bangkok Airways
booking 17 ธ.ค.2561 14,900 14,900 13,900 0 4,000 Bangkok Airways
booking 18 ธ.ค.2561 16,900 16,900 15,900 0 4,000 Bangkok Airways
booking 24 ธ.ค.2561 15,900 15,900 14,900 0 4,000 Bangkok Airways
booking 25 ธ.ค.2561 16,900 16,900 15,900 0 4,000 Bangkok Airways
booking 12 ม.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Bangkok Airways
booking 19 ม.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Bangkok Airways
booking 22 ก.พ.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Bangkok Airways
booking 23 ก.พ.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Bangkok Airways
booking 28 ก.พ.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Bangkok Airways
booking 01 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Bangkok Airways
booking 02 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Bangkok Airways
booking 09 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Bangkok Airways
booking 16 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Bangkok Airways
booking 23 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Bangkok Airways
booking 28 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Bangkok Airways
booking 30 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Bangkok Airways

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ดานัง - เว้ - พระราชวังหลวง - ตลาดDong Ba - ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
 -/-/D 
 โรงแรม Jasmine Hotel or Alba Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2เจดีย์เทียนมู่ - สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - ดานัง - นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองดานัง - บาน่าฮิลล์
 B/L/D 
  โรงแรม Mecure Bana Hill French Village หรือเทียบเท่า

วันที่ 3บาน่าฮิลล์ - วัดลินห์อึ้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ - สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - สะพานมังกร

 B/L/D 
  โรงแรม LAVENDER DANANG HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4ดานัง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน - กรุงเทพฯ  
 B/-/-
 

ทัวร์ในประเทศ