ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนาม BANA HILLS สวรรค์แห่งเมืองดานัง VN081 3วัน 4คืน บิน FD_BNST

ทัวร์เวียดนาม BANA HILLS สวรรค์แห่งเมืองดานัง VN081 3วัน 4คืน บิน FD_BNST
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินดานัง - เว้ - พระราชวังเว้ - ตลาด Dong Ba - ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
            โรงแรม Jasmine Hotel or Alba Hotel ระดับ 3 ดาวหรือทียบเท่า

วันที่ 2  เจดีย์เทียนมู่ - สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - ดานัง - นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองดานัง - บาน่าฮิลล์
           โรงแรม Mecure Bana Hill French Village หรือทียบเท่า

วันที่ 3  บาน่าฮิลล์ - วัดลินห์อึ้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้งฮอยอัน 
           วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ - สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - สะพานมังกร  
           โรงแรม Regina Danang Hotel ระดับ 3 ดาวหรือทียบเท่า

วันที่ 4  ดานัง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน - กรุงเทพฯ               

รหัสทัวร์:
VN_FD00014
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
436

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป FD 636 ขากลับ FD 637

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 14 ก.ย.2561 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 02 ต.ค.2561 14,900 14,900 13,900 0 4,000 Air Asia
booking 05 ต.ค.2561 14,900 14,900 13,900 0 4,000 Air Asia
booking 09 ต.ค.2561 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 16 ต.ค.2561 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 23 ต.ค.2561 16,900 16,900 15,900 0 4,000 Air Asia
booking 26 ต.ค.2561 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 30 ต.ค.2561 14,900 14,900 13,900 0 4,000 Air Asia
booking 02 พ.ย.2561 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 06 พ.ย.2561 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 09 พ.ย.2561 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 13 พ.ย.2561 15,900 15,900 14,900 0 4,000 Air Asia
booking 16 พ.ย.2561 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 20 พ.ย.2561 14,900 14,900 13,900 0 4,000 Air Asia
booking 27 พ.ย.2561 14,900 14,900 13,900 0 4,000 Air Asia
booking 30 พ.ย.2561 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 01 ธ.ค.2561 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 02 ธ.ค.2561 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 04 ธ.ค.2561 17,900 17,900 16,900 0 4,000 Air Asia
booking 11 ธ.ค.2561 17,900 17,900 16,900 0 4,000 Air Asia
booking 18 ธ.ค.2561 15,900 15,900 14,900 0 4,000 Air Asia
booking 22 ธ.ค.2561 14,900 14,900 13,900 0 4,000 Air Asia
booking 25 ธ.ค.2561 18,900 18,900 17,900 0 4,000 Air Asia
booking 11 ม.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 15 ม.ค.2562 14,900 14,900 13,900 0 4,000 Air Asia
booking 18 ม.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 22 ม.ค.2562 14,900 14,900 13,900 0 4,000 Air Asia
booking 25 ม.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 29 ม.ค.2562 14,900 14,900 13,900 0 4,000 Air Asia
booking 05 ก.พ.2562 16,900 16,900 15,900 0 4,000 Air Asia
booking 08 ก.พ.2562 15,900 15,900 14,900 0 4,000 Air Asia
booking 12 ก.พ.2562 16,900 16,900 15,900 0 4,000 Air Asia
booking 14 ก.พ.2562 14,900 14,900 13,900 0 4,000 Air Asia
booking 16 ก.พ.2562 14,900 14,900 13,900 0 4,000 Air Asia
booking 19 ก.พ.2562 14,900 14,900 13,900 0 4,000 Air Asia
booking 22 ก.พ.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 26 ก.พ.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 01 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 05 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 08 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 12 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 15 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 19 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 22 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 26 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia
booking 29 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 4,000 Air Asia

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินดานัง - เว้ - พระราชวังเว้ - ตลาด Dong Ba - ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
 -/-/D 
 โรงแรม Jasmine Hotel or Alba Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2เจดีย์เทียนมู่ - สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - ดานัง - นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองดานัง - บาน่าฮิลล์
 B/L/D 
  โรงแรม Mecure Bana Hill French Village หรือเทียบเท่า

วันที่ 3บาน่าฮิลล์ - วัดลินห์อึ้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้งฮอยอัน - วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ - สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - สะพานมังกร
 B/L/D 
  โรงแรม Regina Danang Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4ดานัง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน - กรุงเทพฯ  
 B/-/-
 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ