ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง HKG002 3วัน2คืน บิน CX_BNST

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง HKG002 3วัน2คืน บิน CX_BNST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market
                โรงแรม Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า


วันที่ 2 วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - รีพลัสเบย์ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย 
                โรงแรม Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท - กรุงเทพฯ 

รหัสทัวร์:
HK_CX00025
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Cathay Pacific
เข้าชม:
191

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป CX754/CX654 ขากลับ CX703/CX617/CX709

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 05 - 07 ม.ค. 62 14,900 14,900 14,900 0 5,500 Cathay Pacific
booking 11 - 13 ม.ค. 62 14,900 14,900 14,900 0 5,500 Cathay Pacific
booking 19 - 21 ม.ค. 62 14,900 14,900 14,900 0 5,500 Cathay Pacific
booking 26 - 28 ม.ค. 62 14,900 14,900 14,900 0 5,500 Cathay Pacific
booking 23 - 25 ก.พ. 62 14,900 14,900 14,900 0 5,500 Cathay Pacific
booking 02 - 04 มี.ค. 62 14,900 14,900 14,900 0 5,500 Cathay Pacific
booking 09 - 11 มี.ค. 62 14,900 14,900 14,900 0 5,500 Cathay Pacific
booking 16 - 18 มี.ค. 62 14,900 14,900 14,900 0 5,500 Cathay Pacific
booking 23 - 25 มี.ค. 62 14,900 14,900 14,900 0 5,500 Cathay Pacific


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market -/-/- 
 โรงแรม Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า

วันที่ 2วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - รีพลัสเบย์ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย B/L/- 
  โรงแรม Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า

วันที่ 3สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท - กรุงเทพฯ  
 B/L/-