ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า โปรพม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3วัน 2คืน บิน FD_BNST

ทัวร์พม่า โปรพม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3วัน 2คืน บิน FD_BNST
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ๊คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์
                พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) 
                โรงแรม Kyaikhto หรือ Mountain Top หรือ Yoyolae หรือ Golden Rock Hot


วันที่ 2  พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - พระนอนตาหวาน - เจดีย์ชเวดากอง 
                โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 5ดาว
       
 
วันที่ 3  ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ 

 
รหัสทัวร์:
MM_FD00011
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
235

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป FD251 ขากลับ FD258

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 28 - 30 ธ.ค.61 15,900 15,900 14,900 0 3,000 Air Asia
booking 29 - 31 ธ.ค.61 16,900 16,900 15,900 0 3,000 Air Asia
booking 11 - 13 ม.ค.62 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Air Asia
booking 18 - 20 ม.ค.62 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Air Asia
booking 19 - 21 ม.ค.62 13,900 13,900 12,900 0 3,000 Air Asia
booking 25 - 27 ม.ค.62 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Air Asia
booking 26 - 28 ม.ค.62 13,900 13,900 12,900 0 3,000 Air Asia
booking 01 - 03 ก.พ.62 11,900 11,900 10,900 0 3,000 Air Asia
booking 02 - 04 ก.พ.62 11,900 11,900 10,900 0 3,000 Air Asia
booking 08 - 10 ก.พ.62 11,900 11,900 10,900 0 3,000 Air Asia
booking 09 - 11 ก.พ.62 11,900 11,900 10,900 0 3,000 Air Asia
booking 15 - 17 ก.พ.62 11,900 11,900 10,900 0 3,000 Air Asia
booking 16 - 18 ก.พ.62 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Air Asia
booking 22 - 24 ก.พ.62 11,900 11,900 10,900 0 3,000 Air Asia
booking 23 - 25 ก.พ.62 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Air Asia
booking 01 - 03 มี.ค.62 11,900 11,900 10,900 0 3,000 Air Asia
booking 02 - 04 มี.ค.62 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Air Asia
booking 08 - 10 มี.ค.62 11,900 11,900 10,900 0 3,000 Air Asia
booking 15 - 17 มี.ค.62 11,900 11,900 10,900 0 3,000 Air Asia
booking 22 - 24 มี.ค.62 11,900 11,900 10,900 0 3,000 Air Asia
booking 23 - 25 มี.ค.62 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Air Asia
booking 29 - 31 มี.ค.62 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Air Asia
booking 30 มี.ค. - 01 เม.ย.62 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Air Asia


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ๊คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
 -/L/D 
 โรงแรม Kyaikhto หรือ Mountain Top หรือ Yoyolae หรือ Golden Rock Hotel 

วันที่ 2พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - พระนอนตาหวาน - เจดีย์ชเวดากอง
 B/L/D 
  โรงแรมระดับ 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

 

วันที่ 3ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ 
 B/L/-