ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์ นิงห์บิงห์ VN03 5วัน4คืน บิน VN_TTNST

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา  ฮาลองเบย์ นิงห์บิงห์ VN03 5วัน4คืน บิน VN_TTNST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - เมืองลาวไก
          โรงแรม Red River View Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่ 2 เมืองลาวไก - พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน - เมืองซาปา - โบสถ์ซาปา - ตลาดไนท์มาร์เก็ตซาปา
          โรงแรม Q Sapa Hotel หรือเทียบเท่า 


วันที่ 3 นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าขึ้นฟานซิปัน - ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน - ซาปา - กรุงฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ 
                สะพานแสงอาทิตย์ - ถนน 36 สายเก่า
          โรงแรม Delight หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 เมืองฮาลอง - อ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - หมู่บ้านชาวประมง - เกาะไก่ชนกัน - เมืองนิงห์บิงห์ 
          โรงแรมระดับ ROYAL NIGNBINH HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 นั่งเรือชมฮาลองบก - กรุงฮานอย - กรุงเทพมหานคร
รหัสทัวร์:
VN_VN00001
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
Vietnam Airlines
เข้าชม:
342

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป VN610 ขากลับ VN613

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 09-13 ม.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 10-14 ม.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 11-15 ม.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 12-16 ม.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 16-20 ม.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 17-21 ม.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 18-22 ม.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 19-23 ม.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 23-27 ม.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 24-28 ม.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 25-29 ม.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 26-30 ม.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 30 ม.ค.-03 ก.พ. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 31 ม.ค.-04 ก.พ. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 01-05 ก.พ. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 02-06 ก.พ. 2562 12,888 12,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 06-10 ก.พ. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 07-11 ก.พ. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 08-12 ก.พ. 2562 16,888 16,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 09-13 ก.พ. 2562 16,888 16,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 13-17 ก.พ. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 14-18 ก.พ. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 15-19 ก.พ. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 16-20 ก.พ. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 20-24 ก.พ. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 21-25 ก.พ. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 22-26 ก.พ. 2562 15,888 15,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 23-27 ก.พ. 2562 15,888 15,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 01-05 มี.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 02-06 มี.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 06-10 มี.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 07-11 มี.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 08-12 มี.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 09-13 มี.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 13-17 มี.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 14-18 มี.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 15-19 มี.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 16-20 มี.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 20-24 มี.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 21-25 มี.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 22-26 มี.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 23-27 มี.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 27-31 มี.ค. 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 28 มี.ค.-01 เม.ย 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 29 มี.ค.-02 เม.ย 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines
booking 30 มี.ค.-03 เม.ย 2562 14,888 14,888 0 0 3,500 Vietnam Airlines


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - เมืองลาวไก -/-/D 
 โรงแรม Red River View Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2เมืองลาวไก - พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน - เมืองซาปา - โบสถ์ซาปา - ตลาดไนท์มาร์เก็ตซาปา
 B/L/D 
  โรงแรม Q Sapa Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าขึ้นฟานซิปัน - ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน - ซาปา - กรุงฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ 
สะพานแสงอาทิตย์ - ถนน 36 สายเก่า

 B/L/D 
  โรงแรม Delight หรือเทียบเท่า

วันที่ 4เมืองฮาลอง - อ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - หมู่บ้านชาวประมง - เกาะไก่ชนกัน - เมืองนิงห์บิงห์  B/L/D 
  โรงแรมระดับ ROYAL NIGNBINH HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5นั่งเรือชมฮาลองบก - กรุงฮานอย - กรุงเทพมหานคร B/L/- 
 

ทัวร์ในประเทศ