ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น 5วัน 3คืน บิน LJ_ST

ทัวร์เกาหลี ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น 5วัน 3คืน บิน LJ_ST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 

วันที่ 2 สนามบินอินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย - ชมความงดงามของ เกาะนามิ ชื่อดัง (แลนด์มาร์ค ที่พลาดไม่ได้ ) 
                ประสบการณ์ใหม่!! การปั่นจักรยานเรียลไบค์ บนรางรถไฟ - เข้าที่พัก
                โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL  หรือ SUNSHINE HOTEL ระดับเทียบเท่า 3 ดาว


วันที่ 3 ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่เกาหลี - ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน!! ) 
                โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

                
วันที่ 4 น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก 
                ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี ) 
                โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว
                

วันที่ 5 ศูนย์โสมเกาหลี - ฮ็อกเกตนามู - หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - พลอยอเมทิส - ร้านละลายเงินวอน - อินชอน - กรุงเทพฯรหัสทัวร์:
KR_LJ00038
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Jin Air
เข้าชม:
661

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป LJ004/LJ002 ขากลับ LJ003/LJ001

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01 - 05 มี.ค. 62 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 02 - 06 มี.ค. 62 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 03 - 07 มี.ค. 62 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 04 - 08 มี.ค. 62 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 05 - 09 มี.ค. 62 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 06 - 10 มี.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 07 - 11 มี.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 08 - 12 มี.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 09 - 13 มี.ค. 62 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 10 - 14 มี.ค. 62 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 11 - 15 มี.ค. 62 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 12 - 16 มี.ค. 62 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 13 - 17 มี.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 14 - 18 มี.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 15 - 19 มี.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 16 - 20 มี.ค. 62 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 17 - 21 มี.ค. 62 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 18 - 22 มี.ค. 62 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 19 - 23 มี.ค. 62 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 20 - 24 มี.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 21 - 25 มี.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 22 - 26 มี.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 23 - 27 มี.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 24 - 28 มี.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 25 - 29 มี.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 26 - 30 มี.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 27 - 31 มี.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 -/-/-
 

 

วันที่ 2 สนามบินอินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย - ชมความงดงามของ เกาะนามิ ชื่อดัง (แลนด์มาร์ค ที่พลาดไม่ได้ )
ประสบการณ์ใหม่!! การปั่นจักรยานเรียลไบค์ บนรางรถไฟ - เข้าที่พัก

 -/L/D 
 โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL  หรือ SUNSHINE HOTEL ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 3 ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่เกาหลี - ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน!! ) - เข้าที่พักกรุงโซล
 B/-/D 
 โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 4 น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี  
ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี ) 

 B/L/- 
 โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 5  ศูนย์โสมเกาหลี - ฮ็อกเกตนามู - หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - พลอยอเมทิส - ร้านละลายเงินวอน - อินชอน - กรุงเทพฯ
 B/L/-