ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO PENGUIN VILLA 5วัน3คืน บิน TG_GOHST

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO PENGUIN VILLA 5วัน3คืน บิน TG_GOHST
วันที่ 1  กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซะ


วันที่ 2  สนามบินชิโตเซะ-โดราเอม่อนสกายพาร์ค-เมืองคามิคาวะ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-เมืองโซอุนเคียว-น้ำตกกิงกะ-น้ำตกริวเซ


วันที่ 3  เมืองอาซาฮิกาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-เมืองบิเอ-ลานสกี Snow Mobile-ซัปโปโร-ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด- หอนาฬิกาซัปโปโร **เมนูปู 3 ชนิด**


วันที่ 4  อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร


วันที่ 5  สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
JP_TG00086
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
349

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป TG 670 ขากลับ TG 671

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 11 - 15 ม.ค. 62 48,888 48,888 45,888 10,500 7,900 Thai Airway
booking 15 – 19 ม.ค. 62 48,888 48,888 45,888 10,500 7,900 Thai Airway
booking 29 ม.ค. – 02 ก.พ. 62 48,888 48,888 45,888 10,500 7,900 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า โซอุนเคียว เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว แช่น้ำแร่ ย่านทานุกิโคจิ เมืองซัปโปโร ชมทำเนียบรัฐบาลเก่าออกไกโด ชมหอนาฬิกาซัปโปโร เมนูปู 3 ชนิด กิจกรรมลานสกี เมืองซัปโปโร ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ Snow Mobile เมืองบิเอ โดราเอม่อนสกายพาร์ค


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น


วันที่ 1  กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซะ
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินชิโตเซะ-โดราเอม่อนสกายพาร์ค-เมืองคามิคาวะ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-เมืองโซอุนเคียว-น้ำตกกิงกะ-น้ำตกริวเซ
 -/L/D 
 โรงแรม SOUNKYO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  เมืองอาซาฮิกาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-เมืองบิเอ-ลานสกี Snow Mobile-ซัปโปโร-ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด- หอนาฬิกาซัปโปโร **เมนูปู 3 ชนิด**
 B/L/D
 โรงแรม SAPPORO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร
 B/-/-
  โรงแรม SAPPORO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5 สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ
 B/-/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ