ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO TRIPLE SNOW FESTIVAL 6วัน4คืน บิน TG_GOHST

ทัวร์ญี่ปุ่น  HOKKAIDO TRIPLE SNOW FESTIVAL 6วัน4คืน บิน TG_GOHST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเซะ


วันที่ 2 สนามบินชิโตเซะ - อาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมง - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - โซอุนเคียวน้ำตกกิงกะ 
                น้ำตกริวเซ - เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว - แช่น้ำแร่
                โรงแรม SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 กิจกรรม ณ ลานสกี - เทศกาลน้ำแข็ง SHIKOTSU ICE FEST - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ 
                ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง - แช่น้ำแร่
                โรงแรม NOBORIBETSU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เมืองซัปโปโร - ดิวตี้ฟรี - ชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL 2019 - 
                 เมนูปู 3 ชนิด 
                โรงแรม SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ศาลเจ้าฮอกไกโด - ทำเนียบรัฐบาลเก่าออกไกโด-ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
                โรงแรม SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ

รหัสทัวร์:
JP_TG00085
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
247

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป TG 670 ขากลับ TG 671

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 02-07 ก.พ.2562 76,900 73,900 68,900 10,500 8,900 Thai Airway
booking 04-09 ก.พ.2562 76,900 73,900 68,900 10,500 8,900 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

อาซาฮิกาว่า หมู่บ้านราเมง สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า โซอุนเคียวน้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว แช่น้ำแร่ กิจกรรมลานสกี เทศกาลน้ำแข็ง SHIKOTSU ICE FEST เมืองโนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เมืองซัปโปโร ดิวตี้ฟรี งาน SAPPORO SNOW FESTIVAL 2019 เมนูปู 3 ชนิด ศาลเจ้าฮอกไกโด ทำเนียบรัฐบาลเก่าออกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น


วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเซะ
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินชิโตเซะ - อาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมง - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - โซอุนเคียวน้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซ - เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว - แช่น้ำแร่
 -/L/D 
 โรงแรม SOUNKYO KANKO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  กิจกรรม ณ ลานสกี - เทศกาลน้ำแข็ง SHIKOTSU ICE FEST - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง - แช่น้ำแร่
 B/L/D
 โรงแรม NOBORIBETSU  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เมืองซัปโปโร - ดิวตี้ฟรี - ชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL 2019 - เมนูปู 3 ชนิด
 B/L/D
  โรงแรม SAPPORO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5 ศาลเจ้าฮอกไกโด - ทำเนียบรัฐบาลเก่าออกไกโด - ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
 B/L/-
  โรงแรม SAPPORO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
 B/-/- 
  

ทัวร์ในประเทศ