ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO DARUMA TOKYO 5วัน 3คืน บิน JL_GOHST

ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO DARUMA TOKYO 5วัน 3คืน บิน JL_GOHST
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ

วันที่ 2  สนามบินนาริตะ - เมืองนิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - ทะเลสาบซูเซนจิ - น้ำตกเคง่อน - แช่น้ำแร่
             โรงแรม SUNSHINE KINUKAWA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3  เมืองทาคาซากิ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โรงงานผลิตดารุมะ - เมืองเก่าคาวาโกเอะ - หอระฆ้งโทคิโนะคาเนะ 
            โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4  อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
             โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ 5  วัดอาซากุซะ - เมืองนาริตะ - ห้างจัสโก้อิออน - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
JP_JL00010
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Japan Airlines
เข้าชม:
373

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 23 kg.
  • ขาไป JL 718 ขากลับ JL707

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 21-25 ธ.ค.2561 49,900 46,900 41,900 9,900 7,900 Japan Airlines
booking 10-14 ม.ค.2562 49,900 46,900 41,900 9,900 7,900 Japan Airlines
booking 24-28 ม.ค.2562 49,900 46,900 41,900 9,900 7,900 Japan Airlines
booking 07-11 ก.พ.2562 49,900 46,900 41,900 9,900 7,900 Japan Airlines
booking 22-26 ก.พ.2562 49,900 46,900 41,900 9,900 7,900 Japan Airlines
booking 08-12 มี.ค.2562 49,900 46,900 41,900 9,900 7,900 Japan Airlines
booking 22-26 มี.ค.2562 49,900 46,900 41,900 9,900 7,900 Japan Airlines

คำที่เกี่ยวข้อง :

เมืองนิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ ทะเลสาบซูเซนจิ น้ำตกเคง่อน แช่น้ำแร่ เมืองทาคาซากิ วัดเจ้าแม่กวนอิม โรงงานผลิตดารุมะ เมืองเก่าคาวาโกเอะ หอระฆ้งโทคิโนะคาเนะ โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ วัดอาซากุซะ เมืองนาริตะ ห้างจัสโก้อิออน ตุ๊กตาดารุมะ Daruma ย่านชินจูกุ ย่านฮาราจูกุ ย่านชิบูย่า แช่น้ำธรรมชาติ Onsen Nikko Yumoto Onsen Takasaki เมืองเอโดะน้อย WALT DISDEY Kiddyland


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น


วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินนาริตะ - เมืองนิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - ทะเลสาบซูเซนจิ - น้ำตกเคง่อน - แช่น้ำแร่
 -/L/D 
 โรงแรม SUNSHINE KINUKAWA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  เมืองทาคาซากิ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โรงงานผลิตดารุมะ - เมืองเก่าคาวาโกเอะ - หอระฆ้งโทคิโนะคาเนะ - โตเกียว
 B/L/-
 โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 B/-/-
  โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5 วัดอาซากุซะ - เมืองนาริตะ - ห้างจัสโก้อิออน - กรุงเทพฯ
 B/-/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ