ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU SAGA SKI 5วัน3คืน บิน TG_GOHST

ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU SAGA SKI 5วัน3คืน บิน TG_GOHST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ


วันที่ 2 สนามบินฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - เมืองเปบปุ - ชมบ่อน้ำเดือด จิโงกุเมงุริ [ชม 3 บ่อ] - แช่น้ำแร่
                 โรงแรม BEPPU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ 3 เมืองโทสุ - โทสุ พรีเมียม เอาท์เล็ท - เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ - แช่น้ำแร่
                โรงแรม URESHINO ONSEN  หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ 4 กิจกรรมถาดเลื่อน ณ ลานสกี - เมืองฟุกุโอกะ - DUTY FREE - ช้อปปิ้ง ย่าน เทนจิน และ คาแนล ซิตี้
                โรงแรม FUKUOKA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ 5 สนามบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
JP_TG00084
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
260

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป TG 648 ขากลับ TG 649

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 11 - 15 ม.ค. 62 51,900 51,900 48,900 10,500 7,900 Thai Airway
booking 08 - 12 ก.พ. 62 51,900 51,900 48,900 10,500 7,900 Thai Airway
booking 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 62 51,900 51,900 48,900 10,500 7,900 Thai Airway


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น


วันที่ 1  กรุงเทพฯ
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - เมืองเปบปุ-ชมบ่อน้ำเดือด จิโงกุเมงุริ [ชม 3 บ่อ] - แช่น้ำแร่
 -/L/D 
 โรงแรม BEPPU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  เมืองโทสุ - โทสุ พรีเมียม เอาท์เล็ท - เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ - แช่น้ำแร่
 B/-/D
 โรงแรม URESHINO ONSEN  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 กิจกรรมถาดเลื่อน ณ ลานสกี - เมืองฟุกุโอกะ - DUTY FREE - ช้อปปิ้ง ย่าน เทนจิน และ คาแนล ซิตี้
 B/L/-
  โรงแรม FUKUOKA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5 สนามบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ
 B/-/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ