ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SOUNKYO ICE FESTIVEL 5 วัน 3 คืน บิน TG_GOHST

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SOUNKYO ICE FESTIVEL 5 วัน 3 คืน บิน TG_GOHST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเซะ
                
วันที่2 สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - โซอุนเคียว 
                น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว - แช่น้ำแร่
                โรงแรม SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่3 โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เมืองซัปโปโร่ - ชมทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด 
                ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร
                โรงแรม SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 กิจกรรม ณ ลานสกี  - ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ 
                โรงแรม SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
JP_TG00083
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
518

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป TG 670 ขากลับ TG 671

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 62 49,900 49,900 46,900 10,500 7,900 Thai Airway
booking 01 - 05 มี.ค. 62 49,900 49,900 46,900 10,500 7,900 Thai Airway
booking 15 - 19 มี.ค. 62 49,900 49,900 46,900 10,500 7,900 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น


วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินชิโตเซะ – เมืองอาซาฮิกาว่า – หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ – เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว - แช่น้ำแร่
 -/L/D 
 โรงแรม SOUNKYO KANKO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เมืองซัปโปโร่ - ชมทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร- 
 B/L/D
 โรงแรม SAPPORO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 กิจกรรม ณ ลานสกี  – ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
 B/L/-
  โรงแรม SAPPORO HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5 สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ
 B/-/-
 

 ทัวร์ในประเทศ