ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL DIAMOND ROUTE FUKUSHIMA WINTER 6วัน 3คืน บิน TG_ST

ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL DIAMOND ROUTE FUKUSHIMA WINTER 6วัน 3คืน บิน TG_ST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ

 
วันที่ 2 สนามบินนาริตะ - นิคโก้ - EDO WONDERLAND - หมู่บ้านออนเซ็น ยูนิชิงาวะ
                เทศกาลคามาคูระ [Kamakura Snow Festival] - แช่น้ำแร่
                โรงแรม YAMASHIROYA ONSEN หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ 3 เมืองไอสุ - หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ - หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ - แช่น้ำแร่
                โรงแรม OKAWASO ASHINOMAKI ONSEN หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ 4 ปราสาทสึรุงะ - บุฟเฟ่ราเมน คิตะคาตะ - กิจกรรม ลานสกี - แช่น้ำแร่
                โรงแรม HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ 5 ฟาร์มสตรอเบอรี่ - โตเกียว - โอไดบะ - MAXELL AQUA PARK
                TOKYO MEGA ILLUMINATION-สนามบินฮาเนดะ


วันที่ 6 สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
 
รหัสทัวร์:
JP_LJ00001
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Jin Air
เข้าชม:
321

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป TG640 / TG642 ขากลับ TG 661

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 25 - 30 ม.ค. 62 59,900 56,900 51,900 10,500 7,900 Jin Air
booking 08 - 13 ก.พ. 62 59,900 56,900 51,900 10,500 7,900 Jin Air
booking 22 - 27 ก.พ. 62 59,900 56,900 51,900 10,500 7,900 Jin Air
booking 28 ก.พ. - 05 มี.ค. 62 59,900 56,900 51,900 10,500 7,900 Jin Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น


วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินนาริตะ - นิคโก้ - EDO WONDERLAND - หมู่บ้านออนเซ็น ยูนิชิงาวะ
เทศกาลคามาคูระ [Kamakura Snow Festival] - แช่น้ำแร่

 -/L/D 
 โรงแรม YAMASHIROYA ONSEN หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  เมืองไอสุ - หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ - หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ - แช่น้ำแร่
 B/L/D
 โรงแรม OKAWASO ASHINOMAKI ONSEN หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 ปราสาทสึรุงะ - บุฟเฟ่ราเมน คิตะคาตะ - กิจกรรม ลานสกี - แช่น้ำแร่
 B/L/D
 โรงแรม HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5 ฟาร์มสตรอเบอรี่ - โตเกียว - โอไดบะ - MAXELL AQUA PARK
 B/-/-
 TOKYO MEGA ILLUMINATION-สนามบินฮาเนดะ

 

วันที่ 6  สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
 B/-/- 
  

ทัวร์ในประเทศ