ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ยุโรป Follow Your Dreams อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน บิน EK_GOHST

ทัวร์ยุโรป Follow Your Dreams อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน บิน EK_GOHST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ดูไบ 

วันที่ 2 ดูไบ – มิลาน – หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก 
          โรงแรม HOTEL TERRACE หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น –  เมืองซุก - เมืองเบอซองซ
          โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 เมืองเบอซองซง – Outlet - พระราชวังแวร์ซายส์ - มหานครปารีส
          โรงแรม HUATIAN CHINAGORA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5 ปารีส – หอไอเฟล - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – ช้อปปิ้ง
          โรงแรม HUATIAN CHINAGORA หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 6 ปารีส - ย่านมงมาร์ต – ล่องเรือบาโตมุช - มหาวิหารนอเตรอดาม – สนามบิน
   
วันที่ 7 กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
EU_EK00013
ประเทศ:
ยุโรป
สายการบิน:
Emirate
เข้าชม:
134

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป EK 373 / ขากลับ EK 372

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 05 - 11 ก.พ. 62 49,900 49,900 49,900 0 5,500 Emirate
booking 12 - 18 ก.พ. 62 49,900 49,900 49,900 0 5,500 Emirate
booking 05 - 11 มี.ค. 62 49,900 49,900 49,900 0 5,500 Emirate
booking 12 - 18 มี.ค. 62 49,900 49,900 49,900 0 5,500 Emirate
booking 19 - 25 มี.ค. 62 49,900 49,900 49,900 0 5,500 Emirate


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป


วันที่ 1  กรุงเทพฯ – ดูไบ
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  ดูไบ – มิลาน – หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก -/L/D 
 โรงแรม HOTEL TERRACE หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น –  เมืองซุก - เมืองเบอซองซ B/-/D
 โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 เมืองเบอซองซง – Outlet - พระราชวังแวร์ซายส์ - มหานครปารีส B/-/D
  โรงแรม HUATIAN CHINAGORA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5 ปารีส – หอไอเฟล - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – ช้อปปิ้ง B/L/-
  โรงแรม HUATIAN CHINAGORA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  ปารีส - ย่านมงมาร์ต – ล่องเรือบาโตมุช - มหาวิหารนอเตรอดาม – สนามบิน B/L/- 
  

วันที่ 7 กรุงเทพฯ -/-/-