ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ROMANTIC GERMANY AND AUSTRIA 9 วัน 6 คืน บินTG_GOHST

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ROMANTIC GERMANY AND AUSTRIA 9 วัน 6 คืน บินTG_GOHST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต
 
วันที่ 2 แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – OUTLET – ไฮเดลเบิร์ก
          โรงแรม LEONARDO HEIDELBERG  หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – สตุทการ์ท – ทิทิเซ่
          โรงแรม MARITIM TITISEE หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ทิทิเซ่ – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก
          โรงแรม ALPINPARK หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 5 อินส์บรูก – เขาซุกสปิตเซ่ – อินส์บรูก
          โรงแรม ALPINPARK หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 6 อินส์บรูก – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก 
          โรงแรม BEST WESTERN PLUS AMEDIA ART หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 7 ซาลส์บวร์ก – เบิร์ชเต็ทกาเด้น – ทะเลสาบโคนิก – พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ – โรเซนไฮม์
          โรงแรม TRYP BY WYNDHAM หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 8 โรเซนไฮม์ – มิวนิค – กรุงเทพฯ

วันที่ 9 กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
EUE_TG00008
ประเทศ:
ยุโรปตะวันออก
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
148

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป TG 920/ ขากลับ TG 925

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 16 - 24 ธ.ค. 61 63,900 63,900 63,900 0 10,900 Thai Airway
booking 05 - 13 ก.พ. 62 69,000 69,000 69,000 0 9,900 Thai Airway
booking 02 - 10 มี.ค. 62 69,000 69,000 69,000 0 9,900 Thai Airway
booking 20 - 28 มี.ค. 62 69,000 69,000 69,000 0 9,900 Thai Airway
booking 01 - 09 พ.ค. 62 69,900 69,900 69,900 0 11,500 Thai Airway
booking 17 - 25 พ.ค. 62 69,900 69,900 69,900 0 11,500 Thai Airway
booking 12 - 20 มิ.ย. 62 69,900 69,900 69,900 0 11,500 Thai Airway


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต  -/-/- 
 

 

วันที่ 2  แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – OUTLET – ไฮเดลเบิร์ก -/L/D 
 โรงแรม LEONARDO HEIDELBERG  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – สตุทการ์ท – ทิทิเซ่ B/L/D 
 โรงแรม MARITIM TITISEE หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 ทิทิเซ่ – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก B/L/D 
  โรงแรม ALPINPARK หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5 อินส์บรูก – เขาซุกสปิตเซ่ – อินส์บรูก B/L/- 
  โรงแรม ALPINPARK หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  อินส์บรูก – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก B/L/- 
 โรงแรม BEST WESTERN PLUS AMEDIA ART หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 7 ซาลส์บวร์ก – เบิร์ชเต็ทกาเด้น – ทะเลสาบโคนิก – พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ – โรเซนไฮม์ B/L/D
 โรงแรม TRYP BY WYNDHAM หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 8  โรเซนไฮม์ – มิวนิค – กรุงเทพฯ B/-/-
   

วันที่ 9  กรุงเทพฯ -/-/-