ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ยุโรป La Petite France and Zugspitze เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน บิน TG_GOHST

ทัวร์ยุโรป La Petite France and Zugspitze เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์  8 วัน 5 คืน บิน TG_GOHST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
 
วันที่ 2 กรุงเทพฯ – มิวนิค – BMW Welt - จตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น 
          โรงแรม HIRSCH  หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 ฟุสเซ่น –ปราสาทนอยชวานสไตน์ – การ์มิชพาร์เท่นเคียร์เช่น
          โรงแรม MERCURE หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ขึ้นรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ทิทิเซ่ (ป่าดำ) – ไฟร์บวร์ก
          โรงแรม GSTADT หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5 ไฟร์บวร์ก – สตราบูร์ก – ริคเวียร์ – กอลมาร์ – มูว์ลูซ
          โรงแรมHOLIDAY INN MULHOUSE หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 6 มูว์ลูซ – เมืองซุก - แองเกิ้ลเบิร์ก – ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น 
          โรงแรม IBIS STYLES CITY หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 7 ลูเซิร์น - สนามบินซูริค
 
วันที่ 8 กรุงเทพ
รหัสทัวร์:
EU_TG00005
ประเทศ:
ยุโรป
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
124

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป TG 924 / ขากลับ TG 971

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 26 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62 72,900 72,900 72,900 0 7,500 Thai Airway
booking 28 ธ.ค. - 4 ม.ค. 62 72,900 72,900 72,900 0 7,500 Thai Airway
booking 30 ธ.ค. - 6 ม.ค. 62 72,900 72,900 72,900 0 7,500 Thai Airway
booking 10 - 17 ม.ค. 62 59,888 59,888 59,888 0 7,500 Thai Airway
booking 24 - 31 ม.ค. 62 59,888 59,888 59,888 0 7,500 Thai Airway
booking 21 - 28 ก.พ. 62 59,888 59,888 59,888 0 7,500 Thai Airway
booking 07 - 14 ก.พ. 62 59,888 59,888 59,888 0 7,500 Thai Airway
booking 21 - 28 มี.ค. 62 59,888 59,888 59,888 0 7,500 Thai Airway


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ -/-/- 
 

 

วันที่ 2  กรุงเทพฯ – มิวนิค – BMW Welt - จตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น -/L/D 
 โรงแรม HIRSCH  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ฟุสเซ่น –ปราสาทนอยชวานสไตน์ – การ์มิชพาร์เท่นเคียร์เช่น B/L/D
 โรงแรม MERCURE หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 ขึ้นรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ทิทิเซ่ (ป่าดำ) – ไฟร์บวร์ก B/L/D
  โรงแรม GSTADT หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5 ไฟร์บวร์ก – สตราบูร์ก – ริคเวียร์ – กอลมาร์ – มูว์ลูซ B/L/D
  โรงแรมHOLIDAY INN MULHOUSE หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  มูว์ลูซ – เมืองซุก - แองเกิ้ลเบิร์ก – ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น B/L/- 
 โรงแรม IBIS STYLES CITY หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 7 ลูเซิร์น - สนามบินซูริค B/-/- 
 

 

วันที่ 8  กรุงเทพ -/-/-