ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO OTARU SNOW LIGHT PATH 6วัน4คืน บิน TG_GOST

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO OTARU SNOW  LIGHT PATH 6วัน4คืน บิน TG_GOST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเซะ

 
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - โซอุนเคียว 
                น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว - แช่น้ำแร่
                โรงแรม SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 กิจกรรม ณ ลานสกี - เทศกาลน้ำเแข็ง SHIKOTSU ICE FEST - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - แช่น้ำแร่
                โรงแรม NOBORIBETSU HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง - ดื่มน้ำบริสุทธิ์จากภูเขาโยเต - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - 
                เทศกาล OTARU CANDLE LIGHT - เมนูปู 3 ชนิด
                โรงแรม SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ดิวตี้ฟรี - ทำเนียบรัฐบาลเก่าออกไกโด - ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
                โรงแรม SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 6 สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
 
รหัสทัวร์:
JP_TG00082
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
386

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป TG670 ขากลับ TG671

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 12 - 17 ก.พ. 62 59,900 53,900 51,900 10,500 8,900 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

เมืองอาซาฮิกาว่า หมู่บ้านราเมน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า โซอุนเคียว น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว แช่น้ำแร่ กิจกรรมลานสกี เทศกาลน้ำเแข็ง SHIKOTSU ICE FEST เมืองโนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง ดื่มน้ำบริสุทธิ์จากภูเขาโยเต โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เทศกาล OTARU CANDLE LIGHT เมนูปู 3 ชนิด โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ดิวตี้ฟรี ทำเนียบรัฐบาลเก่าออกไกโด ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเซะ
 -/-/-
 

 

วันที่ 2 สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - โซอุนเคียว 
น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว - แช่น้ำแร่

 -/L/D 
 โรงแรม SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 กิจกรรม ณ ลานสกี - เทศกาลน้ำเแข็ง SHIKOTSU ICE FEST - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - แช่น้ำแร่
 B/L/D 
 โรงแรม NOBORIBETSU HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง - ดื่มน้ำบริสุทธิ์จากภูเขาโยเต - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - 
เทศกาล OTARU CANDLE LIGHT - เมนูปู 3 ชนิด

 B/L/D 
 โรงแรม SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5  โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ดิวตี้ฟรี - ทำเนียบรัฐบาลเก่าออกไกโด - ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
 B/L/-
 โรงแรม SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6 สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ