ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก Romantic East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี10 วัน 7 คืน TG_GO

ทัวร์ยุโรปตะวันออก Romantic East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี10 วัน 7 คืน TG_GO
วันที่ 1 กรุงเทพฯ 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์  
          โรงแรม HILTON BUDAPEST CITY  หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – บราติสลาวา
          โรงแรม FALKENSTEINER หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
          โรงแรม ROYAL PRAGUE หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5 ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลบวร์ก
          โรงแรม AUSTRIA TREND EUROPA หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 6 ซาลบวร์ก – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – SKY WALK - มิวนิค  
          โรงแรม MERCURE ORBIS MUNICH SOUTH หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 7 มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค 
          โรงแรม MERCURE ORBIS MUNICH SOUTH หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 8 มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – แบมเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต
          โรงแรม NH MORFELDEN CONFERENCE CENTER หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 9 แฟรงก์เฟิร์ต – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – จัตุรัสโรเมอร์ – สนามบิน  

วันที่ 10 กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
EUE_TG00007
ประเทศ:
ยุโรปตะวันออก
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
201

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป TG 936 ขากลับ TG 923

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 11 - 20 ม.ค. 62 58,900 58,900 58,900 0 7,900 Thai Airway
booking 08 - 17 ก.พ. 62 59,900 59,900 59,900 0 7,900 Thai Airway
booking 22 ก.พ. - 03 มี.ค. 62 59,900 59,900 59,900 0 7,900 Thai Airway
booking 15 - 24 มี.ค. 62 59,900 59,900 59,900 0 7,900 Thai Airway


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ 
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์  -/L/D 
 โรงแรม HILTON BUDAPEST CITY  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – บราติสลาวา B/L/D 
 โรงแรม FALKENSTEINER หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก B/L/D 
  โรงแรม ROYAL PRAGUE หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5 ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลบวร์ก B/L/D 
  โรงแรม AUSTRIA TREND EUROPA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  ซาลบวร์ก – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – SKY WALK - มิวนิค B/L/D 
 โรงแรม MERCURE ORBIS MUNICH SOUTH หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 7 มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
 B/L/- 
 โรงแรม MERCURE ORBIS MUNICH SOUTH หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 8  มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – แบมเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต B/L/D
  โรงแรม NH MORFELDEN CONFERENCE CENTER หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 9  แฟรงก์เฟิร์ต – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – จัตุรัสโรเมอร์ – สนามบิน B/L/-
 

 

วันที่ 10  กรุงเทพฯ -/-/-