ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า โปรจิ๊บ จิ๊บ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม MMR001 3วัน 2คืน บิน DD_BNST

ทัวร์พม่า โปรจิ๊บ จิ๊บ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม MMR001 3วัน 2คืน บิน DD_BNST
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - ตลาดสก๊อต - เจดีย์ไจ๊เข้า - เทพทันใจไจ๊เข้า - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ 
                เทพกระซิบ - ย่างกุ้ง
                โรงแรม SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ 2  หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระราชวังบุเรงนอง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
                โรงแรม SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
       
 
วันที่ 3  ย่างกุ้ง - พระนอนตาหวาน - กรุงเทพฯ

 
รหัสทัวร์:
MM_DD00022
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Nok Air
เข้าชม:
183

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป DD4234 ขากลับ DD4235

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 02 - 04 พ.ย. 61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 03 - 05 พ.ย. 61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 09 - 11 พ.ย. 61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 10 - 12 พ.ย. 61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 16 - 18 พ.ย. 61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 23 - 25 พ.ย. 61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 24 - 26 พ.ย. 61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 01 - 03 ธ.ค. 61 11,900 11,900 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 07 - 09 ธ.ค. 61 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 08 - 10 ธ.ค. 61 11,900 11,900 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 14 - 16 ธ.ค. 61 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 15 - 17 ธ.ค. 61 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 21 - 23 ธ.ค. 61 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 22 - 24 ธ.ค. 61 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 28 - 30 ธ.ค. 61 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Nok Air
booking 29 - 31 ธ.ค. 61 13,900 13,900 12,900 0 3,000 Nok Air
booking 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Nok Air
booking 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 11,900 11,900 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 04 - 06 ม.ค. 62 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 05 - 07 ม.ค. 62 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 11 - 13 ม.ค. 62 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 12 - 14 ม.ค. 62 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 18 - 20 ม.ค. 62 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 19 - 21 ม.ค. 62 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 25 - 27 ม.ค. 62 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 26 - 28 ม.ค. 62 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 01 - 03 ก.พ. 62 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 02 - 04 ก.พ. 62 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 08 - 10 ก.พ. 62 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 09 - 11 ก.พ. 62 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 15 - 17 ก.พ. 62 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 16 - 18 ก.พ. 62 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 22 - 24 ก.พ. 62 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 23 - 25 ก.พ. 62 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 01 - 03 มี.ค. 62 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 02 - 04 มี.ค. 62 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 08 - 10 มี.ค. 62 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 09 - 11 มี.ค. 62 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 15 - 17 มี.ค. 62 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 16 - 18 มี.ค. 62 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 22 - 24 มี.ค. 62 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 23 - 25 มี.ค. 62 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - ตลาดสก๊อต - เจดีย์ไจ๊เข้า - เทพทันใจไจ๊เข้า - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ 
เทพกระซิบ - ย่างกุ้ง

 -/L/D 
 โรงแรม SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 2หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระราชวังบุเรงนอง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 B/L/D 
  โรงแรม SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 3ย่างกุ้ง - พระนอนตาหวาน - กรุงเทพฯ
 B/-/-