ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี SNOW LOVER & SKI RESORT 5วัน 3คืน บิน LJ_ST

ทัวร์เกาหลี SNOW LOVER & SKI RESORT 5วัน 3คืน บิน LJ_ST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 

วันที่ 2 สนามบินอินชอน - สัมผัสบรรยากาศงดงามที่เกาะชื่อดัง “ เกาะนามิ Nami Island ” - ตื่นตาตื่นใจสุดเสียวกับ Soyanggang  Sky  Walk 
                (สะพานกระจกที่ยาวที่สุด) - พิเศษ !! นำท่านพักสกีรีสอร์ท 1คืน ให้ท่านฟินกับการเล่นสกี และสัมผัสหิมะเต็มที่ 
                โรงแรม OAK VALLEY SKI RESORT หรือ ELYSIAN SKI RESORT ระดับเทียบเท่า


วันที่ 3 ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง - COSMETICS OUTLET - คล้องกุญแจคู่รัก ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ 
                โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

                
วันที่ 4 น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบกกุง - ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - ฮ็อกเกตนามู - ช้อปปิ้งแบนด์เนม ดิวตี้ฟรี Duty free - พาท่านช้อปปิ้งเสื้อผ้า 
                รองเท้าแฟชั่น และ ร้านอาหารอร่อยมากมาย ณ “ตลาดเมียงดงชื่อดัง”
                โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว
                

วันที่ 5 ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยอเมทิส - ช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯรหัสทัวร์:
KR_LJ00035
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Jin Air
เข้าชม:
609

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป LJ004 ขากลับ LJ003

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01 - 05 ก.พ. 62 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 02 - 06 ก.พ. 62 19,900 19,900 19,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 03 - 07 ก.พ. 62 18,900 18,900 18,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 04 - 08 ก.พ. 62 18,900 18,900 18,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 05 - 09 ก.พ. 62 19,900 19,900 19,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 06 - 10 ก.พ. 62 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 07 - 11 ก.พ. 62 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 08 - 12 ก.พ. 62 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 09 - 13 ก.พ. 62 19,900 19,900 19,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 10 - 14 ก.พ. 62 18,900 18,900 18,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 11 - 15 ก.พ. 62 18,900 18,900 18,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 12 - 16 ก.พ. 62 19,900 19,900 19,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 13 - 17 ก.พ. 62 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 14 - 18 ก.พ. 62 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 15 - 19 ก.พ. 62 21,900 21,900 21,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 16 - 20 ก.พ. 62 19,900 19,900 19,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 17 - 21 ก.พ. 62 18,900 18,900 18,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 18 - 22 ก.พ. 62 18,900 18,900 18,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 19 - 23 ก.พ. 62 19,900 19,900 19,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 20 - 24 ก.พ. 62 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 21 - 25 ก.พ. 62 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 22 - 26 ก.พ. 62 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 23 - 27 ก.พ. 62 19,900 19,900 19,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 24 - 28 ก.พ. 62 18,900 18,900 18,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 62 17,900 17,900 17,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 62 19,900 19,900 19,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 62 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 62 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 -/-/-
 

 

วันที่ 2 สนามบินอินชอน - สัมผัสบรรยากาศงดงามที่เกาะชื่อดัง “ เกาะนามิ Nami Island ” - ตื่นตาตื่นใจสุดเสียวกับ !! Soyanggang  Sky  Walk
(สะพานกระจกที่ยาวที่สุด) - พิเศษ !! นำท่านพักสกีรีสอร์ท 1คืน ให้ท่านฟินกับการเล่นสกี และสัมผัสหิมะเต็มที่ 

 -/L/D 
 โรงแรม OAK VALLEY SKI RESORT หรือ ELYSIAN SKI RESORT ระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง - COSMETICS OUTLET - คล้องกุญแจคู่รัก ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ 
 B/L/D 
 โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 4 น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบกกุง - ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - ฮ็อกเกตนามู - ช้อปปิ้งแบนด์เนม ดิวตี้ฟรี Duty free - พาท่านช้อปปิ้งเสื้อผ้า
รองเท้าแฟชั่น และ ร้านอาหารอร่อยมากมาย ณ “ตลาดเมียงดงชื่อดัง”

 B/L/- 
 โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 5  ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยอเมทิส - ช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
 B/L/-