ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี BEAUTIFUL SNOW IN SEORAKSAN 5วัน 3คืน บิน LJ_ST

ทัวร์เกาหลี BEAUTIFUL SNOW IN SEORAKSAN 5วัน 3คืน บิน LJ_ST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 
วันที่ 2 อินชอน - เกาหลีใต้ - ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) 
                อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึงซา - พักซอรัคซาน 1 คืน
                โรงแรม SEORAK PINE RESORT หรือ SEORAK KUMHO RESORT ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 3 สกีรีสอร์ท ฟินสุดๆกับการเล่นสกี - ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่เกาหลี - ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก 
                EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ ) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น
                โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว
                
วันที่ 4 น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ฮ็อกเกตนามู - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี 
                ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี ) 
                โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว
                
วันที่ 5 ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยแอมมาทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน 
                สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 
                รหัสทัวร์:
KR_LJ00034
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Jin Air
เข้าชม:
727

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป LJ004 ขากลับ LJ003

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01 - 05 ก.พ. 62 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 03 - 07 ก.พ. 62 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 05 - 09 ก.พ. 62 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 07 - 11 ก.พ. 62 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 09 - 13 ก.พ. 62 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 11 - 15 ก.พ. 62 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 13 - 17 ก.พ. 62 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 15 - 19 ก.พ. 62 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 17 - 21 ก.พ. 62 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 19 - 23 ก.พ. 62 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 21 - 25 ก.พ. 62 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 23 - 27 ก.พ. 62 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 24 - 28 ก.พ. 62 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 62 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 62 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 -/-/-
 

 

วันที่ 2 อินชอน - เกาหลีใต้ - ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song)
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึงซา - พักซอรัคซาน 1 คืน

 -/L/D 
 โรงแรม SEORAK PINE RESORT หรือ SEORAK KUMHO RESORT ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 3 สกีรีสอร์ท ฟินสุดๆกับการเล่นสกี - ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่เกาหลี - ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND
(เล่นไม่จำกัดรอบ ) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น

 B/L/D 
 โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 4 น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ฮ็อกเกตนามู - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี 
ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี ) 

 B/L/- 
 โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 5  ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยแอมมาทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
 B/L/-