ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE SNOW & FISHING 6วัน4คืน บิน TG_GO

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE SNOW & FISHING 6วัน4คืน บิน TG_GO
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเซะ

 
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซะ - โดราเอม่อนสกายพาร์ค - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ - แช่น้ำแร่
                โรงแรม YUNOKAWA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ - โกดังอิฐแดง - กิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน้ำแข็ง - แช่น้ำแร่
                โรงแรม TOYA HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 กิจกรรม ณ ลานสกี - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - เมนูปู 3 ชนิด 
                โรงแรม SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร
                โรงแรม SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 6 สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
 
รหัสทัวร์:
JP_TG00081
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
318

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป TG670 ขากลับ TG671

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 07 - 12 มกราคม 62 59,900 56,900 51,900 10,500 8,900 Thai Airway
booking 08 - 13 มกราคม 62 56,900 53,900 48,900 10,500 8,900 Thai Airway
booking 21 - 26 มกราคม 62 56,900 53,900 48,900 10,500 8,900 Thai Airway
booking 30 ม.ค. - 04 ก.พ. 62 56,900 53,900 48,900 10,500 8,900 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

โดราเอม่อนสกายพาร์ค เมืองโนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ แช่น้ำแร่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ย่านโมโตมาจิ โกดังอิฐแดง กิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน้ำแข็ง แช่น้ำแร่ กิจกรรม ณ ลานสกี เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ เมนูปู 3 ชนิด อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเซะ
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  สนามบินชิโตเซะ - โดราเอม่อนสกายพาร์ค - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ - แช่น้ำแร่
 -/L/D 
 โรงแรม YUNOKAWA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ - โกดังอิฐแดง - กิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน้ำแข็ง - แช่น้ำแร่
 B/L/D 
  โรงแรม TOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 กิจกรรม ณ ลานสกี - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - เมนูปู 3 ชนิด
 B/L/D 
 โรงแรม SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5   อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร
 B/-/-
 โรงแรม SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6 สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
 -/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ