ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น GO YAMAGATA SNOWMONSTER 6วัน3คืน บิน JL_ST

ทัวร์ญี่ปุ่น GO YAMAGATA SNOWMONSTER 6วัน3คืน บิน JL_ST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ

 
วันที่ 2 สนามบินฮาเนดะ - เมืองนิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - โทบุ เวิร์ดสแควร์ - หมู่บ้านออนเซ็น
                ยูนิชิงาวะ - เทศกาลโยโคเตะ คามาคูระ [Light up Kamakura]
                โรงแรม YAMASHIROYA ONSEN หรือเทียบเท่า 


วันที่ 3 เมืองไอสุวาคามัสสึ - หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ - เมืองคิตะกาตะ - คิตะกาตะ ราเมน - เมืองคามิโนะยาม่า
                ปราสาทคามิโนยะมะ - แช่ออนเซ็น
                โรงแรม TSUKIOKA ONSEN หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 เทือกเขาซาโอ้ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมปีศาจหิมะ [Snow monster] - กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี
                ร้านของฝากขึ้นชื่อเมืองยามากาตะ - ฟาร์มสตรอเบอรี่ - แช่ออนเซ็น
                โรงแรม TSUKIOKA ONSEN หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 กินซัง ออนเซ็น - FURUSAWA SAKE BREWERY MUSEUM - เทนโด อิออน มอลลล์ 
                สนามบินยามากาตะ - สนามบินฮาเนดะ


วันที่ 6 สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
 
รหัสทัวร์:
JP_JL00009
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Japan Airlines
เข้าชม:
1,083

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 23 kg.
  • ขาไป JL034 ขากลับ JL033

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 62 49,888 46,888 41,888 9,900 8,900 Japan Airlines
booking 19 - 23 ก.พ. 62 49,888 46,888 41,888 9,900 8,900 Japan Airlines

คำที่เกี่ยวข้อง :

เมืองนิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ โทบุ เวิร์ดสแควร์ หมู่บ้านออนเซ็น ยูนิชิงาวะ เทศกาลโยโคเตะ คามาคูระ Light up Kamakura เมืองไอสุวาคามัสสึ หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ เมืองคิตะกาตะ คิตะกาตะ ราเมน เมืองคามิโนะยาม่า ปราสาทคามิโนยะมะ แช่ออนเซ็น เทือกเขาซาโอ้ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมปีศาจหิมะ Snow monster กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี ร้านของฝากขึ้นชื่อเมืองยามากาตะ ฟาร์มสตรอเบอรี่ แช่ออนเซ็น กินซัง ออนเซ็น FURUSAWA SAKE BREWERY MUSEUM เทนโด อิออน มอลลล์


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินฮาเนดะ
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  สนามบินฮาเนดะ - เมืองนิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - โทบุ เวิร์ดสแควร์ - หมู่บ้านออนเซ็น 
ยูนิชิงาวะ - เทศกาลโยโคเตะ คามาคูระ [Light up Kamakura]

 -/L/D 
  โรงแรม YAMASHIROYA ONSEN หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 เมืองไอสุวาคามัสสึ - หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ - เมืองคิตะกาตะ - คิตะกาตะ ราเมน - เมืองคามิโนะยาม่า
ปราสาทคามิโนยะมะ - แช่ออนเซ็น

 B/-/D 
 โรงแรม TSUKIOKA ONSEN หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 เทือกเขาซาโอ้ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมปีศาจหิมะ [Snow monster] - กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี
ร้านของฝากขึ้นชื่อเมืองยามากาตะ-ฟาร์มสตรอเบอรี่-แช่ออนเซ็น

 B/-/D 
 โรงแรม TSUKIOKA ONSEN หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5 กินซัง ออนเซ็น - FURUSAWA SAKE BREWERY MUSEUM - เทนโด อิออน มอลลล์ 
สนามบินยามากาตะ - สนามบินฮาเนดะ

 B/-/-
 

 

วันที่ 6 สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
 -/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ